Regionálne rozdiely v Únii a SR

Regionálne rozdiely regiónov EÚ sú obrovské. Najbohatší je región vnútorného Londýna s 278% priemeru EÚ, na opačnom konci je poľský región Lubelskie s 33% priemeru EÚ-25, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa.

Krátka správa:

Eurostat, Štatistický orgán Európskych spoločenstiev, priniesol údaje o regionálnych rozdieloch medzi regiónmi 25 členských štátov EÚ. Krajiny únie sú pre štatistické účely rozdelené na 254 administratívnych jednotiek, tzv. NUTS.

Najbohatšími regiónmi sú tzv. užší Londýn s 278% priemeru EÚ-25, nasledovaný belgickým regiónom Bruxelles-Capitale (238%) a regiónom luxemburského veľkovojvodstva (234%). Najviac regiónov, prevyšujúcich 125% priemeru EÚ-25, sa nachádza v Nemecku, Taliansku a Veľkej Británii, jediným regiónom spomedzi tých z nových členských štátov, ktorý prekročil úroveň 125%, bol český región Praha so 138%.

Údaje Eurostatu ukazujú, že každý štvrtý región EÚ sa nachádza pod úrovňou 75% priemeru EÚ. Šesť najchudobnejších regiónov je z Poľska, región Lubelskie je na poslednom mieste rebríčka s 33% priemeru únie. V najhoršej desiatke sa nachádzajú ešte tri maďarské regióny.

V najhoršej desiatke sa nachádza na ôsmom mieste aj región Východné Slovensko s necelými 39%-ami priemeru únie.

Slovenská republika ako celok dosahuje 52% priemeru EÚ-25, toto číslo však skrýva značné rozdiely medzi jednotlivými štatistickými regiónmi SR:

  • Bratislava (115,9%)
  • Západné Slovensko (48,8%)
  • Stredné Slovensko (43,2%)
  • Východné Slovensko (38,8%)

Pokiaľ ide o nové členské krajiny, celková situácia je relatívne podobná. Vo všetkých nových členských krajinách, ktoré obsahujú viac než jeden štatistický región, navyše existuje výrazný rozdiel medzi regiónom hlavného mesta a najviac zaostalými regiónmi.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA