Regionálne trhy so zemným plynom

Národné energetické regulačné úrady zverejnili iniciatívu vytvorenia štyroch regionálnych trhov, ktoré majú byť prvým krokom k vytvoreniu celoeurópskeho trhu so zemným plynom.

 

Krátka správa

Jednotný trh EÚ s elektrickou energiou a zemným plynom má byť dobudovaný budúci rok, pričom dodávky pre domácnosti majú byť otvorené konkurencii v júli 2007. Priemyselní spotrebitelia majú teoreticky právo vybrať si svojho dodávateľa už od júla 2004.

V tomto kontexte, a po podobnej februárovej iniciatíve týkajúcej sa elektrickej energie, sa Skupina európskych regulátorov pre elektrickú energiu a zemný plyn (ERGEG) 25. apríla dohodla na spustení štyroch projektov Regionálnych energetických trhov (REM), ktoré spájajú zástupcov priemyslu, vládnych regulátorov a spotrebiteľov. Projekty sa týkajú riešenia dôležitých otázok ako je plynová infraštruktúra, kľúčová pre bezpečnosť dodávok.

Skupina, ktorá je najmä poradným orgánom Európskej komisie, považuje iniciatívu za podporu cieľa EÚ liberalizovať trh s energiou „identifikovaním a následne odstránením kľúčových prekážok konkurencii na regionálnej úrovni“, vyhlásil predseda ERGEG Sir John Mogg.

Iniciatíva je čiastočnou odpoveďou na problémy podčiarknuté v Hodnotiacej správe Európskej komisie za rok 2005 a v Predbežných zisteniach DG pre konkurenciu v skúmaní sektora energetiky. Ako taká skutočne podporí užšiu spoluprácu na poli cezhraničnej infraštruktúry a dostupnosti informácií o zemnom plyne, či transparentnosti cien a dodávok.

Vytvorené boli štyri regióny:

Región

Krajiny

Hlavný regulátor

Severozápad

Belgicko, Francúzsko, Británia, Írsko, Holandsko

Holandsko

Sever

Dánsko, Nemecko, Holandsko, Švédsko

Nemecko

Juh

Španielsko, Portugalsko, južné Francúzsko

Španielsko

Juh – Juhovýchod

Taliansko, Rakúsko, Grécko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Česká republika

Taliansko a Rakúsko (spolupredsedovia)

Regionálne energetické trhy podajú správu o pokroku na fóre v Madride koncom jesene 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA