Rok v znamení mobility

Tento rok vyhlásila EÚ za Európsky rok mobility pracovníkov. Cieľom je zvýšiť počet ľudí pracujúcich mimo svojej krajiny v inom členskom štáte Únie. Dnes je to 1,5% pracovnej sily.

 

Krátka správa

Komisia vyhlásila rok 2006 za „Európsky rok mobility pracovníkov“. Oficiálne bude inaugurovaný 20. februára. Na inauguračnej ceremónii sa zúčastní predseda Komisie José Manuel Barroso, rakúsky minister hospodárstva a zamestnanosti Martin Bartenstein, a komisár pre zamestnanosť a sociálne otázky Vladimír Špidla.

Konferencia by mala prilákať asi 450 účastníkov zastupujúcich rozhodovaciu i výkonnú sféru na rozličných úrovniach, sociálnych partnerov, podnikateľov, akademickú sféru, i médiá. Bude tiež platformou pre výmenu názorov v oblasti mobility, predovšetkým v kontexte Lisabonskej agendy. Súčasťou ceremónie bude aj uvedenie portálu EURES, ktorý má občanom umožniť prístup k veľkému množstvu pracovných ponúk v EÚ, propagovaných verejnými zamestnávateľskými službami.

V súčasnosti žije a pracuje v inom členskom štáte, mimo svojej domácej krajiny, len asi 1,5% občanov EÚ. Tento počet sa za posledných 30 rokov nijak nezmenil, napriek zvýšeniu možností cezhraničnej mobility v EÚ.

Cieľom Európskeho roka mobility pracovníkov je zvýšiť toto číslo a podporiť pracovnú mobilitu, čo je ideálny spôsob ako rozvinúť nové zručnosti a poznatky na pracovných trhoch EÚ, z ktorých mnohé čelia vysokej nezamestnanosti.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA