Rozdielne názory na budúcnosť energetiky

Európski občania chcú klimatické zmeny a energetickú bezpečnosť riešiť intenzívnejším využívaním obnoviteľných zdrojov. Podnikateľská sféra uprednostňuje jadrovú energiu.

Krátka správa

V názoroch občanov a podnikateľského sektora na potreby EÚ v boji proti klimatickým zmenám a zabezpečovaní energetickej bezpečnosti sa objavujú veľké rozdiely. Práve tieto otázky budú medzi prioritami summitu lídrov EÚ v Bruseli, 8.-9. marca 2007.

83% občanov EÚ súhlasí s tým, aby Únia stanovila minimálne percento podielu obnoviteľnej energie na celkovej spotrebe.
Eurobarometer, 5. marec 2007

Podľa prieskumu Eurobarometra, zverejneného 5. marca 2007, až 83% občanov EÚ súhlasí s tým, aby Únia stanovila minimálne percento podielu obnoviteľnej energie na celkovej spotrebe.

Hlavné európska podnikateľská lobby BusinessEurope však vyjadrila znepokojenie nad plánmi Únie stanoviť záväzný 20% limit pre obnoviteľné zdroje. Nick Campbell, ktorý v BusinessEurope predsedá skupine pre životné prostredie, označil cieľ za „nerealistický“ a „krok do neznáma“, pretože nik ešte neukázal, ako to možno dosiahnuť, či aký je možný dopad na podnikateľskú sféru.

Zvýšený príspevok jadrovej energie pomôže konkurencieschopnosti energeticky intenzívnych priemyselných odvetví.
BusinessEurope

Podľa názoru BusinessEurope je veľmi dôležitá jadrová energia, ako spôsob pokrytia energetických potrieb bez zvýšenia produkcie CO2. EÚ by preto malo do roku 2030 zvýšiť podiel atómových elektrární na výrobe elektrickej energie z 32% na 40%. „Zvýšený príspevok jadrovej energie pomôže konkurencieschopnosti energeticky intenzívnych priemyselných odvetví“, tvrdí skupina.

Až 61% obyvateľov si však podľa prieskumov myslí, že podiel jadrovej energie by mal klesať. Argumentujú najmä obavami zo spôsobu zneškodňovania vyhoreného paliva, či nebezpečenstvom havárií.

Viac ako sedem z desiatich Európanov je pripravených akceptovať v nasledujúcom desaťročí zmenu svojich energetických návykov, ak to má pomôcť riešiť klimatické zmeny. Sú pripravení šetriť energiou pri kúrení, svietení, klimatizácii a v podobných zariadeniach.

Podnikateľská sféra už nie je tak ochotná a upozorňuje, že unilaterálne stanovené európske ciele na znížene emisií skleníkových plynov „vážne poškodia konkurencieschopnosť EÚ“. Pre ostatné krajiny môžu byť súčasne príliš vysoké, a tom im zabráni pridať sa ku globálnej dohode.

Predseda Európske komisie José Manuel Barroso však vyhlásil, že Európa dokáže vytvárať pracovné miesta a príležitosti pre svoj priemysel práve tým, že sa zmení na „nízkouhlíkovú ekonomiku“ a vytvorí trh obnoviteľnej energie.

Stanovenie záväzného 20% cieľa do roku 2020 pre obnoviteľné zdroje presadzuje aj Nemecké predsedníctvo. Podporuje ho napríklad Británia, Taliansko či Švédsko. Niektoré nové členské krajiny – napríklad Poľsko, Česká republika, či Maďarsko – sú však proti. Ak sa nepodarí do summitu nájsť kompromis, konflikt prepukne na zasadnutí Rady vo štvrtok a v piatok.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA