Rozpočet EÚ 2008: posilnenie kohézie a konkurencieschopnosti

Rozpočtový výbor EP diskutoval, za účasti členov rozpočtových výborov národných parlamentov, o prioritách európskeho rozpočtu na rok 2008 a vlastných zdrojoch Únie.

Krátka správa

Členovia rozpočtového výboru EP diskutovali 28. júna 2007 s členmi výborov pre rozpočet v národných parlamentoch o budúcoročnom rozpočte Únie a otázke vlastných zdrojov. Iniciatívnu správu o vlastných zdrojoch únie – spôsobe financovania politík EÚ, ktorý by nebol závislý od príspevkov členských krajín – predložil do Parlamentu A. Lamassoure.

Rozpočet na rok 2008 sa bude riadiť pravidlami Finančnej perspektívy 2007-2013. Jeho hlavnými prioritami majú byť posilnenie kohézie a konkurencieschopnosti EÚ. Budúci rok súčasne začne diskusia o efektívnosti súčasného rozpočtového rámca a jeho prípadnej reforme.

Zástupcovia národných parlamentov podčiarkli, že je potrebná lepšia spolupráca medzi národnými legislatívnymi orgánmi a EP. Vyzdvihli tiež fakt, že národné parlamenty veľmi pozorne sledujú využívanie európskych financií vo svojich štátoch, ako aj snahu o dodržiavanie prísnej rozpočtovej disciplíny.

Europoslanec Vladimír Maňka (SES), ktorý je tieňovým spravodajcom Socialistickej skupiny pre rozpočet EÚ na rok 2008, podčiarkol najmä potrebu spoločnej energetickej koncepcie EÚ. Tá nadväzuje na jednu z priorít európskeho rozpočtu – boj proti klimatickým zmenám. Ako príklad uviedol tri nové členské štáty – Litvu, BulharskoSlovensko – ktoré sa v zmluvách o pristúpení k EÚ museli zaviazať, že postupne odstavia časť svojich jadrových elektrární.

Problémom však podľa neho je, že tieto krajiny nemajú pripravené opatrenia na zvládnutie prechodného obdobia medzi odstavením spomínaných elektrární a nájdením náhradných zdrojov. ,,Tým riskujú energetický nedostatok, ktorý ich donúti energiu dovážať, čo by viedlo k zvýšeniu cien. Zvýšenie cien by zase mohlo znamenať zvýšenie inflácie, čo by vyvolalo tlak na splnenie kritérií na zavedenie eura,“ argumentoval Maňka.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA