Rozpočtové provizórium zrejme nebude

Poslanci prijali rozpočet na rok 2011 rešpektujúci limit stanovený Radou. Na druhej strane sa im podarilo presadiť väčšinu bodov, ktoré počas rokovaní označili za prioritné.

Európsky parlament schválil návrh rozpočtu, ktorý Komisia predložila koncom novembra. Na záväzky pôjde 141,5 miliardy eur a 126,5 miliardy eur na platby. Parlament, Rada a Komisia sa zároveň dohodli, že v prípade potreby dodatočných finančných prostriedkov, bude možné prijať opravné rozpočty.

„Dnešným rozhodnutím sme sa vyhli hrozbe dvanástinového systému, ktorý by ohrozil implementáciu európskych politík, najmä kohéznej a poľnohospodárskej,“ vyhlásila europoslankyňa Sidonia Jędrzejewska, spravodajkyňa k rozpočtu na budúci rok.

Do konečnej verzie rozpočtu boli zapracované hlavné požiadavky EP na posilnenie financovania celoživotného vzdelávania, podnikateľského a inovačného programu, boja proti násiliu na ženách a deťoch či prevencie terorizmu. Rozpočet kohéznej politiky zvýšili o 10 %.

Pokiaľ ide o politické požiadavky europoslancov, Európska komisia sa zaviazala, že do konca júna 2011 predloží oficiálny návrh finančného rámca po roku 2013 a tiež systému nových vlastných zdrojov. Parlament sa bude môcť do rokovaní aktívne zapojiť. Dohoda s Radou zaväzuje nadchádzajúce maďarské, poľské, dánske a cyperské predsedníctva, aby zabezpečili, že europoslanci budú môcť vstupovať do diskusií o budúcej finančnej perspektíve.

Kompromis dosiahli aj v oblasti nových výdavkových kapitol, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy a s ktorými rozpočet na budúci rok nepočítal. Komisia preskúma ako ich zakomponovať do rozpočtov na roky 2012 a 2013.

Pokiaľ ide o flexibilitu rozpočtu v prípade neočakávaných výdavkov vplyvom nepredvídateľných udalostí alebo nových úloh EÚ a financovanie výskumného projektu ITER sa Rada a Parlament zatiaľ nedohodli.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA