Silná nedôvera voči globalizácii

Prieskum verejnej mienky FT/Harris naznačuje, že občania bohatých krajín neveria v pozitívne vplyvy globalizácie.

Krátka správa

Väčšia časť občanov šiestich bohatých krajín, ktorí sa zapojili do prieskumu denníka Financial Times a Harris, považujú globalizáciu za negatívnu silu. Od vlád očakávajú, že ich pred negatívnymi dopadmi ochráni a podporujú vyššie dane pre najbohatších, vo väčšine prípadov aj obmedzenie odmien pre manažment firiem.

Podľa prieskumu si tri krát viac ľudí v Británii, Francúzsku Spojených štátoch a Španielsku myslí, že globalizácia má viac negatívne, ako pozitívne efekty. Výnimkou je NemeckoTaliansko, kde je pomer miernejší, stále však prevláda negatívne vnímanie. Najskeptickejší (v zmysle najnižšieho podielu ľudí s pozitívnym vnímaním globalizácie) sú Briti.

Väčšina respondentov si nemyslí, že v ich krajine majú ľudia rovnaké šance naplniť svoj potenciál, bez ohľadu na sociálny pôvod. Najoptimistickejší sú v tejto otázke Američania a Briti, najskeptickejší Španieli a Taliani.

Občania od vlád očakávajú, že budú reagovať na strach z globalizácie a zvyšovanie nerovnosti. Vo všetkých šiestich skúmaných krajinách podporujú zvýšenie daní pre ľudí s najvyšším príjmom, v európskych väčšina podporuje, aby vláda obmedzila platy manažmentu firiem.

Napriek negatívnemu vnímaniu globalizácie si však občania skúmaných európskych krajín stále myslia, že by slobodná súťaž mala byť jedným z cieľov Európskej únie – najviac respondentov to podporilo v Taliansku a Nemecku, najmenej vo Francúzsku a Británii.

Prieskum zahrnul viac ako 1000 ľudí v každej zo šiestich krajín. Otázka globalizácie, jej sociálnych dopadov a prospešnosti ekonomickej liberalizácie je silno diskutovanou témou mnohých predvolebných kampaní.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA