Slovensko opäť medzi potravinárskymi „hriešnikmi“

Komisia vymerala deviatim členským štátom sankcie za vytváranie nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov, Slovensko zaplatí na pokutách 4,6 mil. eur.

Krátka správa

Podľa Zmluvy o pristúpení boli členské krajiny povinné zabezpečiť, aby pred pristúpením nedochádzalo k hromadeniu zásob poľnohospodárskych produktov.

4. apríla oznámila Európska komisia výšky poplatkov, ktoré musí deväť členských štátov zaplatiť za vytváranie nadbytočných zásob rôznych poľnohospodárskych produktov pred pristúpením. Najviac draho vyjde predzásobenie Čechov a Poliakov, zaplatia po vyše 12 mil eur. Celkovo však  musí devoatka krajín do rozpočtu EÚ odviesť 41,1 miliónov eur počas štvorročného splátkového kalendára.

Podľa Zmluvy o pristúpení boli členské krajiny povinné zabezpečiť, aby pred pristúpením nedochádzalo k hromadeniu zásob poľnohospodárskych produktov. Pred rozšírením v máji 2004 (pred každým z predchádzajúcich rozšíreniach tiež) museli budúce nové členské štáty prijať opatrenia zamedzujúce vytváraniu zásob poľnohospodárskych produktov. Potenciál pre hromadenie zásob vyplýva z rozdielov medzi cenami v EÚ a medzi dotknutými krajinami pred ich vstupom do EÚ.

Stanovenie nadbytočných zásob je výsledkom dlhého procesu, v rámci ktorého sa stav zásob v poslednom roku pred pristúpením porovnal so stavom zásob v  predchádzajúcich troch rokoch.  Zásoby sa určili na základe mesačných údajov o dovoze, vývoze a produkcii získaných z databáz Eurostatu. Ak takéto údaje neboli k dispozícii, Komisia sa spolieha na údaje členských štátov overené národnými štatistickými úradmi.

V prípade niektorých poľnohospodárskych komodít, vrátane mäsa, mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny, sa však zistili zásoby presahujúce bežnú úroveň. Vymedzeniu týchto nadbytočných zásob predchádzal dvojročný intenzívny a otvorený dialóg s dotknutými členskými štátmi, počas ktorého Komisia upravila svoju metódu výpočtu s cieľom vziať do úvahy všeobecné argumenty ako aj argumenty týkajúce sa špecifickej situácie v jednotlivých krajinách, ktoré predložili členské štáty. Výsledkom sú oveľa nižšie poplatky ako bolo pôvodne vypočítané. Stanovenie nadbytočných zásob a ich spoplatnenie sa robí pred každým rozšírením.

Slovensko tentoraz platí takmer 1 mil. eur za mäso, vyše 0,5 milióna za ryžu a 3 mil. za ovocie. Predzásobenie sa mäsom vyšlo poriadne draho Poliakov (7,7 mil. Eur) a Čechov (6,2 mil. eur).

„Opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť vytváraniu nadbytočných zásob, sú bežnou črtou každého rozšírenia EÚ,“ uviedla Mariann Fischer Boel, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Je našou právnou povinnosťou zaistiť presadzovanie týchto pravidiel, pretože pomáhajú chrániť spoločnosti v celej Únii pred poškodením vyplývajúcim z hromadenia nadmerných zásob. Som si samozrejme vedomá obáv v dotknutých krajinách. Urobili sme všetko pre to, aby sa dosiahlo spravodlivé riešenie.“

Vlani prijala Komisia rozhodnutie o nadbytočných zásobách cukru, kde Slovensko tiež figurovalo medzi pokutovanými štátmi so sumou približne 4,2 mil. eur. Cukrovým “veľhriešnikom” sa stalo Estónsko, ktoré preplatí cukor o vyše 45 miliónov euro.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA