Smernica o službách schválená

Európsky parlament po búrlivej debate schválil smernicu, ktorá reguluje poskytovanie služieb na vnútornom trhu. Nepotvrdili sa tak špekulácie, že vnútorné rozpory v politických skupinách zabránia prijatiu kompromisu dohodnutého medzi konzervatívcami a socialistami.

 

Krátka správa

Napriek tomu, že sa na kompromisnom znení smernice 8. februára dohodli zástupcovia najväčších politických skupín – konzervatívnej EPP-ED a centristicko-ľavicovej PES – kontrolujúcich pohodlnú väčšinu v EP, nebolo jej prijatie na dnešnom hlasovaní jasnou vecou. Zabrániť mu mohli vnútorné rozpory v skupinách (EurActiv.sk, 16. február 2006).

Smernica bola nakoniec v prvom čítaní prijatá pomerom hlasov 394 za, 215 proti a 33 absencií. Čísla naznačujú, že EPP-ED ani PES nakoniec nehlasovali jednotne – smernicu podporilo o 70 menej europoslancov, než je súčet ich členov.

Schválený bol celý kompromis dohodnutý 8. februára, vrátane štvrtej verzie kontroverzného článku 16, ktorý definoval výnimky z uplatňovania princípu „krajiny pôvodu“ (firma sa riadi zákonmi materskej krajiny bez ohľadu na to, kde pôsobí). Tento princíp nemá byť uplatňovaný z dôvodu:

  • verejnej politiky (čo dáva možnosť vyňať služby ako zdravotníctvo v pod.)

  • verejnej bezpečnosti (čo vylučuje napríklad súkromné bezpečnostné služby)

  • ochrany životného prostredia (poskytovatelia služieb musia dodržiavať regulácie ochrany životného prostredia tej krajiny, v ktorej pôsobia)

  • verejného zdravia (čo zahŕňa čiastočne aj ochranu spotrebiteľov)

Okrem toho sa v schválenej verzii píše, že smernica neobmedzuje členské krajiny v uplatňovaní pravidiel upravujúcich pracovné podmienky, vrátane pravidiel stanovených v kolektívnych zmluvách.

Slovenskí europoslanci hlasovali nasledovne:

ZA

Gaľa (EPP-ED), Hudacký (EPP-ED), Mikolášik (EPP-ED), Pleštinská (EPP-ED), Záborská (EPP-ED), Beňová (PES), Koterec (PES), Maňka (PES)

PROTI

Baco (NA), Belohorská (NA), Bauer (EPP-ED), Duka-Zólyomi (EPP-ED)

ZDRŽALI SA

NEPRÍTOMNÍ

Šťastný (EPP-ED), Kozlík (NA)

Dnešné hlasovanie bolo pomerne dôležitým krokom ku konečnému schváleniu smernice a jej uplatneniu v EÚ. Šlo však len o prvé čítanie, legislatívny proces preto nie je zďaleka ukončený. ´Komisia teraz na základe hlasovania v Parlamente pripraví modifikovanú verziu smernice, tú ešte musia schváliť členské krajiny v Rade.

Komisár pre vnútorný trh McCreevy hlasovanie privítal: “Som presvedčený, že môžeme mať fungujúcu smernicu, ktorá poskytne skutočnú pridanú hodnotu. V podstate ide o to, ako dosiahnuť správnu rovnováhu. Potrebujeme smernicu, ktorá môže zabezpečiť cezhraničné poskytovanie služieb, súčasne však musíme zariadiť, aby boli zabezpečené legitímne požiadavky verejnej politiky.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA