Spor národných a európskych energetických záujmov

Diplomati v Bruseli neboli schopní dosiahnuť pokrok pri rokovaniach o energetickom balíku Komisie, čo prenecháva kľúčové otázky ako liberalizácia na diskusiu ministrov, ktorí sa stretnú na budúci víkend.

Krátka správa:

Ministri pre energetiku krajín EÚ sa budú musieť na svojom stretnutí na budúci štvrtok 15. februára 2007 vysporiadať s množstvom citlivých otázok pri diskusiách o návrhoch Komisie, týkajúcich sa energetiky a zmeny podnebia.

Návrh záverov, predložených pred summitom Európskej rady 8.-9. marca 2007, ponecháva otázky ako efektivita energie, obnoviteľné zdroje a liberalizácia trhu na diskusiu ministrov.

“Hlavné obavy národných zástupcov sa vzťahujú na povahu cieľov navrhovaných pre obnoviteľné zdroje energie a biopalivá,“ znie dokument. To naznačuje, že Nemecké predsedníctvo podporilo pre biopalivá cieľ vo výške podielu 12,5% na celkovej spotrebe palív v EÚ, teda zvýšenie z pôvodných 10% navrhovaných Komisiou.

Najviac kontroverznými však sú návrhy ďalších krokov v procese liberalizácie elektrického a plynárskeho sektora. Francúzsko , NemeckoVeľká Británia zápasia s návrhom Komisie rozdeliť vlastníctvo aktivít veľkých energetických spoločností a oddeliť kontrolu prenosovej sústavy od samotnej výroby energie.

„Niekoľko delegácií… verí, že má význam sformulovať ďalšie možnosti… okrem rozdelenia vlastníctva a nezávislého prevádzkovateľa systému, navrhovaného Komisiou,“ znie dokument.

„Je to hrozný tlak,“ vysvetlil poslanec Parlamentu Claude Turmes (Zelení/EFA) na tlačovom brífingu 8. februára 2007. Podľa jeho slov Francúzsko a Nemecko spájajú svoje úsilie a presviedčajú osttných, aby došlo k pozdržaniu ďalšej liberalizácie dovtedy, kým nie sú plne implementované existujúce smernice.

„Nemecké predsedníctvo sa počas minulého týždňa pokúšalo použiť svoju právomoc ovplyvňovať agendu na to, aby sa pokúsilo odložiť všetky rozhodnutia, týkajúceho sa vnútorného trhu, na júnové stretnutie Rady ministrov pre energetiku,“ povedal Turmes.

„Ďalšie vlády by nemali dovoliť vláde Nemecka použiť predsednícku stoličku na to, aby hrubým spôsobom obhajovala záujmy veľkých nemeckých energetických firiem E.ON a RWE dominovať na trhu.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA