Štáty EÚ by mali pokračovať v reformách

Člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky Lorenzo Bini Smaghi včera v Berlíne varoval jednotlivé členské štáty EÚ pred spomaľovaním reformných krokov.

Krátka správa

Lorenzo Bini Smaghi vo svojom prejave na konferencii usporiadanej Nemeckým inštitútom pre medzinárodné a bezpečnostné otázky vyjadril obavy z „ochabnutia reformného úsilia“ v krajinách eurozóny. Ako dôvod takéhoto vývoja uvádza relatívne uspokojivý hospodársky rast, ktorý by mal tento rok v krajinách eurozóny dosiahnuť až 2,6 percenta. Priaznivý hospodársky vývoj totiž európske vlády prirodzene zvádza k odloženiu potrebných reforiem, alebo dokonca k vynakladaniu finančných prostriedkov na zmierňovanie účinkov už prijatých reforiem.

Lorenzo Bini Smaghi zároveň varuje, že takéto kroky by mohli viesť k spomaleniu hospodárskeho rastu v eurozóne spolu so zvyšovaním inflačných tlakov. Európska centrálna banka (ECB) by bola v takom prípade nútená sprísniť menovú politiku s cieľom udržania stabilnej cenovej hladiny v eurozóne. Najpravdepodobnejším opatrením by v takomto prípade bolo ďalšie zvyšovanie úrokovej miery stanovovanej ECB. Tá po júnovom ôsmom za sebou idúcom zvýšení dosahuje výšku 4 percent, čím sa ocitla na najvyššej úrovni od septembra 2001.

Lorenzo Bini Smaghi v tejto súvislosti odkazuje európskym vládam a sociálnym partnerom, ktorí „vyjadrujú svoje obavy nad budúcim ďalším sprísnením menovej politiky“, že „najlepším receptom proti takémuto riziku je pokračovať v reformách, ktoré posilňujú rastový potenciál a zmenšujú inflačné tlaky“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA