Stúpajúce moria ohrozujú Benátky, Petrohrad, New York

Vedecký poradný výbor nemeckej vlády zverejnil 31. mája mimoriadnu správu o dopadoch globálneho otepľovania na svetové oceány.

 

Krátka správa

Nemecká Poradná rada pre globálne zmeny (WBGU) predstavila 31. mája 2006 vláde a politickým rozhodovateľom štúdiu: „Budúce oceány – stále teplejšie, vyššie, kyslejšie“.

Správa ukazuje dramatický dopad klimatických zmien na stav svetových oceánov a následky pre ľudstvo. „Povrchové vody oceánov sa zahrievajú, hladina mora stúpa stále rýchlejšie, oceány sa stávajú stále kyslejšie, a morské ekosystémy sú ohrozené“, tvrdí správa. Odporúča ambiciózne zníženie emisií skleníkových plynov (ich zníženie na polovicu oproti hodnotám z 1990 do roku 2050).

Podľa Stefana Rahmstorfa, jedného z autorov správy, môže hladina morí stúpnuť do roku 2010 o jeden meter. Priamo to ohrozí mestá ako Benátky, Petrohrad, či New York. Mnoho ľudí žijúcich blízko pri pobreží bude ohrozených záplavami a hurikánmi.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA