Súčasní zákazníci lacnejší roaming automaticky nedostanú

Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa podporil pravidlá, ktoré by mali viesť k automatickému zlacneniu taríf mobilného roamingu pre nových zákazníkov. Nové pravidlá si budú môcť uplatniť aj už jestvujúci zákazníci, ktorí o túto možnosť vyslovene požiadajú svojho operátora.

Pozadie:

Zákazníci platia veľmi rôzne a niekedy aj prekvapujúco vysoké ceny za prichádzajúce hovory, keď využívajú svoj mobilný telefón v zahraničí. Mobilní operátori nezohľadňujú fakt, že spolu so svojimi roamingovými partnermi pôsobia v rámci jednotného trhu EÚ.

Komisárka pre informačnú spoločnosť a mediá Viviane Reding identifikovala túto oblasť ako takú, v ktorej by prijatie priamej regulácie prinieslo zákazníkom prospech. Viaceré doterajšie apely na mobilných operátorov, aby pristúpili k samoregulácii cien, boli neúspešné.

Na začiatku dovolenkovej sezóny 2006 predstavila Komisia návrh regulácie, ktorej cieľom je znížiť ceny roamingu v oblasti veľkoobchodného, ale aj maloobchodného poskytovania služieb.

Otázky

Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa prijal 7. marca 2007 dodatok podporený poslancami EPP-ED a ALDE, podľa ktorého mobilní operátori môžu jestvujúcim zákazníkom aj naďalej ponúkať drahšiu neregulovanú variantu roamingu, pokiaľ ich konkrétny zákazník sám nepožiada o poskytnutie lacnejšej regulovanej tarify.

Poslanci zároveň schválili ďalší dodatok z dielne liberálov, ktorý predpokladá trojročnú „uzatváraciu klauzulu“ predpokladajúcu, že po stanovenom čase prestane byť regulácia účinná.

V dôsledku akéhosi „zriedenia“ regulácie, proti tomuto návrhu hlasoval vo Výbore aj jeho samotný spravodajca Joseph Muscat (PES, Malta). Podľa vlastného vyjadrenie cíti, že vlastnú správu nemôže viac podporovať.

Pozície

Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá, Viviane Reding: „Pokladám za poľutovaniahodné, že mnohí poslanci EP chceli, aby len noví zákazníci automaticky profitovali z lacnejších roamingových taríf. Súčasná penetrácia mobilnými telefónmi je v EÚ na úrovni 103% – teda ak by sa regulácia týkala len nových zákazníkov, reálny úžitok by tak pocítila len malá menšina obyvateľov. [..] Celá debata o „opt-in“-„opt-out“ je taktiež o tom, kto bude zodpovedný za informovanie verejnosti o možnosti požiadať o lacnejší roaming. Myslím si, že bremeno by mali niesť najmä mobilní operátori tým, že by zákazníkom dokazovali, že ich balíky služieb sú naozaj lacnejšie. [..] Ak bude musieť zákazník najskôr požiadať o lacnejšiu tarifu, operátori sa budú môcť spoľahnúť na pasivitu mnohých z nich. V konečnom dôsledku to budú európski platcovia daní, ktorí budú musieť zaplatiť osoby poverené informovaním každého jedného zákazníka o jeho práve na regulované ceny roamingu.“

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC vyjadrila nespokojnosť s hlasovaním vo Výbore. Riaditeľ BEUC, Jim Murray, povedal: „Členovia EP hlasovali za vyššie ceny pre zákazníkov v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie. Garanciami len pre nových klientov navyše ponechali väčšinu zákazníkov bez ochrany na milosť a nemilosť mobilných operátorov.“

Spravodajca návrhu, Joseph Muscat (PES, Malta): „Liberálny a pravicový kompromis znamená, že všetko zostáva tak, ako doteraz a že zákazníci budú musieť osobitne žiadať o poskytnutie nového tarifu. Súčasne to predpokladá, že operátori budú musieť platiť reklamu, ktorá nie je v ich vlastnom záujme, ale v záujme novej európskej tarify. Toto hlasovanie pripomína situáciu, ako keby moriaci hlasovali za Vianoce.“

Karin Riis- Jørgensen (ALDE, Dánsko), ktorá podporila „zriedenie“ regulácie, povedala: „Našim prvoradým záujmom je po rokoch neúnosných cien za roaming priniesť zákazníkom konkrétne a rýchle výsledky. [..] Cieľom akejkoľvek regulácie v tejto oblasti je reálne dokončenie jednotného trhu s jednotnými cenami za mobilnú komunikáciu, čo v konečnom dôsledku povedie k zrušeniu roamingových poplatkov ako takých.“

„Roaming je u nás príliš drahý, a preto je aktivita komisie i Európskeho parlamentu pozitívna. Určite ju podporím, veď Slováci čoraz viac využívajú roaming a po jeho zlacnení bude mať z toho výhody ešte viac ľudí,“ vyhlásil pre denník Plus jeden deň europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED).

Nedávne a nasledujúce kroky:

  • 21. marca 2007 Výbor EP pre ekonomické a menové záležitosti (JURI) hlasoval o stanovisku k návrhu Regulácie o roamingu. 22. marca 2007 rovnako učinili aj Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a Výbor pre kultúru a vzdelanie (CULT).
  • 12. apríla 2007 Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) bude hlasovať o návrhu regulácie. ITRE je vedúcim výborom, spravodajcom jeho správy bude Paul Ruebig (EPP-ED, Rakúsko).
  • Správa bude predmetom diskusie a hlasovania v pléne EP v máji 2007.
  • 7. júna 2007 zasadne Rada ministrov telekomunikácií, ktorá bude hlasovať o definitívnom znení návrhu. Ak bude návrh schválený, bude účinný v nasledujúci deň po publikovaní v Oficiálnom vestníku Spoločenstiev. Regulácia bude záväzná pre všetky členské krajiny a bude priamo aplikovateľná.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA