Švédsko sa chce zbaviť závislosti na rope

Európska únia hovorí o potrebe „znižovania závislosti na uhľovodíkoch“, Švédsko prijíma konkrétne opatrenia. Pripravuje sa na to, aby sa v priebehu 15 rokov úplne zbavilo závislosti na rope.

 

Krátka správa

Komisia zložená zo zástupcov podnikateľskej sféry, akademických inštitúcií, farmárov i zamestnancov verejnej správy pripravuje pre švédsky parlament správu, v ktorej má identifikovať spôsob, akým by sa mohlo Švédsko zbaviť do 15 rokov závislosti na rope. Predložená má byť v najbližších mesiacoch.

Švédska vláda plánuje nahradiť fosílne palivá obnoviteľnými zdrojmi – neplánuje teda výstavbu novej generácie jadrových elektrární. V roku 1980 Švédi vo všeľudovom hlasovaní rozhodli, že jadrová energia v krajine sa musí postupne odbúrať, avšak tento proces sa ešte neuzavrel. Dôvodom rozhodnutia opustiť využívanie uhľovodíkov sú obavy z kumulujúcich sa dopadov klimatických zmien a bezpečnosti dodávok ropy a zemného plynu.

Švédsko má pri využívaní bioenergie pred inými krajinami náskok. Už teraz získava takmer všetku svoju elektrickú energiu z jadrových a vodných elektrární, od fosílnych palív je závislé hlavne v doprave. Vykurovanie, dôležitá oblasť spotreby energie v severskej krajine, sa za posledných desať rokov preorientovalo na využívanie geotermálnej energie a prebytočného tepla z priemyselnej výroby.

Náskok Švédska je zrejmý aj z konkrétnych čísiel:

  • v roku 2003 získavalo 26% spotrebovanej energie z obnoviteľných zdrojov, priemer v EÚ je 6%
  • z ropy pochádza len 32% švédskej energie

Krajina môže biopalivá získavať napríklad z rozsiahlych lesov v krajine, má potenciál aj na využitie iných obnoviteľných zdrojov – napríklad vetra a prílivu.

S rastúcimi cenami ropy sa v poslednom čase objavujú stále častejšie obavy, že jej ťažba už dosiahla vrchol a zásoby sa vyčerpávajú rýchlejšie, než očakávame. Cena ropy sa od roku 1996 strojnásobila. Európska únia navrhuje vo svojej energetickej politike znižovanie závislosti na uhľohydrátoch, pričom veľké nádeje sa vkladajú do biopalív. Energetická politika však nie je v priamej kompetencii Bruselu, preto konkrétne opatrenia musia prijímať členské krajiny.

Švédsko nie je jedinou krajinou, ktorá sa rozhodla aktívne predchádzať energetickej kríze. Aj Island plánuje previesť do roku 2050 všetky autá a lode na jeho území na vodíkový pohon. Brazília zas chce do piatich rokov prebudovať 80% dopravného loďstva na etanolový pohon, etanol by sa mal získavať z cukrovej trstiny.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA