Svetová banka nám predpovedá spomalenie rastu

Svetová banka predpovedá, že stredo- a východoeurópske nové členské krajiny majú počítať so spomalením ekonomického rastu.

Krátka správa

Správa, ktorá sa venuje ôsmym členským krajinám zo strednej a východnej Európy – vrátane Slovenska – a Rumunsku s Bulharskom varuje, že ekonomický rast, ktorý akceleroval v roku 2006, by sa mal v tomto roku znížiť.

Dokument, publikovaný 31. mája 2007, hovorí aj o riziku inflačných tlakov, ktoré sa „zvyšuje vo viacerých krajinách regiónu. Inflácia rastie rýchlo v pobaltských krajinách, najmä Lotyšsku, ale rastúci trend je aj v Poľsku a Českej republike. V Maďarsku bola inflácia podporená veľkým administratívnym nárastom cien.“

„Väčšina krajín v regióne sa nechopila šance zlepšiť verejné financie spôsobom adekvátnym k silnému rastu“, tvrdí Thomas Blatt Laurensen, hlavný autor správy v Svetovej banke. Dodáva: „Reformné nadšenie v regióne vo všeobecnosti vyprchalo kvôli povstupovej únave z reforiem, nestabilnej politickej situácii a slabej administratívnej kapacite.“

Správa tiež poznamenáva, že vďaka európskej Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) viedol vstup do EÚ k „podstatnému nárastu príjmov poľnohospodárov“ v desiatich nových členských krajinách. Dokument však konštatuje veľké rozdiely v raste príjmov v porovnaní s EÚ-15, a súčasne zaostávanie v oblasti štruktúry poľnohospodárstva a produktivity práce.

„Problémy poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja v EÚ-8 nemožno vyriešiť len poľnohospodárskou politikou“, uzatvára správa. Vyzýva k reštrukturalizácii sektora a politike podpory alternatívneho, nepoľnohospodárskeho, rozvoja.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA