Svetová banka predpovedá hlbokú recesiu

Rozvinuté aj rozvíjajúce sa krajiny podľa Svetovej banky v najbližšom období pravdepodobne čaká hlboká recesia. Príčinou budú neustále cyklické zmeny v ekonomike, ktoré spôsobila súčasná kríza.

Podľa prognózy na rok 2009 Svetovej banky sa treba pripraviť na recesiu, ktorá zasiahne celý svet – teda rozvinuté aj vyvíjajúce sa krajiny bez výnimky. Prvotnou príčinou je prehlbujúca sa kríza na trhoch, ktorej dôsledky spôsobia neustále cyklické zmeny, ktoré budú podkopávať stabilitu systému.

Podľa údajov Svetovej banky by svet mal zaznamenať ekonomicky rast 0,9 % v roku 2009, čo je výrazný skok oproti odhadovanému rastu 2,5 % v roku 2008. Rast rýchlo rozvíjajúcich sa krajín by mal medziročne klesnúť zo 7,9 na 4,5 %. Negatívne vyhliadky čakajú aj rozvinuté krajiny.

Banka tvrdí, že aj keď sa podniknú veľmi silné opatrenia a vlády sa budú snažiť zásahmi napraviť zlý stav bankových a finančných inštitúcií v Európe a USA, viaceré rozvíjajúce krajiny sa dostanú do nemalých problémov, pretože finančné pramene z vyspelých krajín vyschnú. Banka teda odporúča, aby boli krajiny v strehu a reagovali okamžite. A v prípade potreby neváhali s obrátením sa o pomoc na Medzinárodný menový fond. Ten poskytuje záchranné balík krajinám, ktoré prežívajú otrasy kvôli finančnej kríze a jej dôsledkom.   

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA