Telekomunikácie chcú dereguláciu sektora

Pred stretnutím Rady ministrov pre telekomunikácie sa najvyšší predstavitelia 30 telekomunikačných operátorov obrátilo na komisárku Redingovú s požiadavkou, aby prenechala regulačnú úlohu v tomto sektore trhovým silám.

 

Pozadie:

Poprední manažéri najväčších národných telefónnych operátorov v Európe sa stretli s komisárkou pre informačnú spoločnosť Viviane Redingovou jeden deň pred stretnutím Rady ministrov, kde sa bude diskutovať o prehodnotení regulačného rámca EÚ pre telekomunikácie a hľadať cesty na to, ako adaptovať tento sektor na dobu rastúcej konvergencie medzi platformami a službami.

Otázky:

Objavenie sa služieb ako hlas cez IP (angl. VoIP), a to dokonca aj v tradičnej doméne telefonovania cez pevné linky, spôsobilo, že telekomunikační operátori musia čeliť konkurencii spoločností, ktoré nie sú podrobené tým istým regulačným pravidlám, ktoré musia rešpektovať operátori. V praxi to znamená, že na spoločnosti, ktoré aspoň čiastočne súperia o rovnakého spotrebiteľa, sa uplatňujú tri odlišné druhy regulácií:

  • tradiční (predtým štátom vlastnení) operátori, ktorí musia dodržiavať prísnu predchádzajúcu legislatívu, napr. záväzky, týkajúce sa univerzálnej služby a povinnosť prenosu
  • tzv. „noví účastníci na trhu“ – súkromné spoločnosti, ktoré konkurujú pôvodným operátorom v ich tradičných oblastiach a používajú tradičnú telekomunikačnú technológiu
  • spoločnosti, ktoré používajú odlišné technológie ako telefonovanie cez internet, ktoré sa stáva ako dostupným a často lacnejším, než tradičné telefonovanie

V mnohých prípadoch sú hranice medzi týmito skupinami nejasné: tradiční telekomunikační operátori – ako pôvodní, tak aj noví účastníci na trhu – tiež poskytujú služby poskytovania internetu a ponúkajú prístup na internet a všetky druhy príbuzných služieb vrátane telefonovania cez IP. Všeobecná tendencia je, že spoločnosti ponúkajú trojité balíčky produktov, pozostávajúce z pevnej linky, mobilného telefonovania a prístupu na internet. Niektoré spoločnosti začali ponúkať štvorbalíčky, ktoré obsahujú tiež telefonovanie cez IP a prístup k digitálnej televízii.

Pozície:

30 predstaviteľov tradičných štátnych telekomunikačných operátorov z väčšiny štátov EÚ, EFTA a kandidátskych krajín EÚ, vyzvalo komisárku Redingovú, aby vyrovnala hracie pole tým, že zruší regulačné bremeno, uvalené na tradičných operátorov, namiesto zavádzania nových regulácií pre nových hráčov. Tvrdia, že noví účastníci na trhu rovnako ako spoločnosti, ponúkajúce nové služby, závisia na fungujúcej sieťovej infraštruktúre a že deregulácia by bola najlepším spôsobom, ako stimulovať investície do tejto infraštruktúry.

Ďalšie kroky:

  • verejná konzultácia o rozsahu univerzálnej služby sa skončila 24. mája 2005.
  • oznámenie Komisie o prehodnotení regulačného rámca telekomunikácií sa očakáva pred letnou prestávkou 2006
  • nasledovať bude verejná konzultácia v priebehu leta
  • verejný workshop o rámci je predbežne naplánovaný na 20. september 2006
  • nový, revidovaný rámec by sa mal stať účinným najskôr v roku 2010

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA