Ultimátum pre projekt Galileo

Spoločnosti, združené v konzorciu za projektom Galileo, dostali čas urovnať svoje vnútorné spory do 10. mája alebo projekt stratia a Komisia zváži vypísanie nového tendra pre satelitný navigačný systém EÚ.

Krátka správa:

Rada ministrov dopravy na svojom stretnutí 22. marca 2007 stanovila partnerom v konzorciu pre projekt Galileo striktný konečný termín, do ktorého musí osem spoločností konzorcia vyriešiť svoje vnútorné problémy, ktoré sú spojené s rozdelením zodpovednosti, organizačnej štruktúre, zdieľaniu rizika a nedoriešeným finančným otázkam.

Konzorcium pozostáva zo spoločností AENA, Alcatel, EADS, Finmeccanica, Hispasat, Inmarsat, TeleOp a Thales.

Ak sa do 10. mája 2007 osem členov konzorcia nedohodne na právnej štruktúre spoločnosti, prevádzkujúcej projekt Galileo a neustanoví jej šéfa, Komisia „zváži všetky možné alternatívy vrátane možnej výzvy na nový tender“, povedal komisár pre dopravu Jacques Barrot. Oficiálne podpísanie zmluvných podmienok by malo nasledovať najneskôr v septembri 2007.

„V konzorciu existujú rozdielne záujmy a nie je tam dostatočné úsilie vyriešiť ich. Náš tlak už konzorcium donútil trochu sa pohnúť, ale stále je tu priestor na zlepšenie a chceme na tom budovať tým, že stanovíme túto krátku uzávierku,“ povedal nemecký minister dopravy Wolfgang Tiefensee.

Rada tiež poverila Komisiu, aby sa súčasne pozrela na možné riešenia a požiadala ju o posúdenie celkového napredovania projektu Galileo do júnového stretnutia Rady ministrov dopravy. „Do júnovej Rady preskúmame súčasný stav a rozhodneme, ak to bude vhodné, o tom, či budeme pokračovať pozdĺž tých istých línií alebo budeme hľadať alternatívne riešenia,“ povedal Tiefensee.

Diplomati sa vyjadrili, že k oneskoreniam dochádza najmä kvôli španielskym ambíciám získať viac, než bolo stanovené v pôvodnej dohode, zakladajúcej konzorcium.

Na otázku, či Rada diskutovala o úlohe Španielska pri oneskorení, odpovedal komisár Barrot tak, že „aby sa stal projekt Galileo úspešným, musia všetky členské štáty pochopiť , že aplikácie projektu budú prínosom pre všetkých. Ak jeden členský štát cíti okamžité prínosy pre seba, bolo by predčasné a oslabilo by to podnik, ktorý sa ešte len musí naštartovať a ktorý prinesie ovocie v neskoršej fáze v budúcnosti.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA