USA: 3 mld dolárov na boj proti klimatickým zmenán

Vláda Spojených štátov včera vyhlásila, že investuje viac ako tri miliardy amerických dolárov na výskum boja proti klimatickým zmenám prostredníctvom rozvoja „vizionárskych“ technologických pokrokov.

 

Krátka správa

Na rozdiel od EÚ, Spojené štáty neveria v účinnosť Kjótskeho protokolu v boji s globálnym otepľovaním a s ním súvisiacimi klimatickými zmenami. Vláda G. Busha opakovane zdôrazňuje, že omnoho efektívnejšie ako záväzné limity sú technologické riešenia – vývoj nových technológii, ktoré spomalia alebo zastavia klimatické zmeny. Včera (20. september 2006) vyhlásila, že do nich chce investovať viac ako 3 miliardy dolárov.

Nový Strategický plán Technologického programu pre klimatické zmeny (CCTP) je technologickou súčasťou stratégie boja proti klimatickým zmenám, ktorú prezident Bush predstavil v roku 2002. Hlavnými prvkami súčasného amerického prístupu ku globálnemu otepľovaniu sú:

  • dobrovoľné partnerstvo s priemyslom (na rozdiel od povinného systému emisných limitov a obchodovania s nimi v EÚ)
  • posilnený výskum klimatických zmien
  • medzinárodná spolupráca (prostredníctvom Ázijsko-pacifického partnerstva pre čistý rozvoj a klímu, ako aj Medzinárodného partnerstva pre vodíkovú ekonomiku).

Prostredníctvom novej stratégie CCTP investuje Bushova vláda práve do výskumu a vývoja v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Hlavnými technológiami, ktoré majú byť rozvinuté prostredníctvom programu, sú využitie vodíka, „čistého uhlia“, jadrovej fúzie i štiepenia jadra, zachytávanie uhlíka a využitie biomasy. V programe je zrejmá najmä absencia podpory energetickej efektívnosti, ktorá je, naopak, jedným z hlavných pilierov stratégie EÚ.

Európska únia v súčasnosti pripravuje druhý Európsky program boja proti klimatickým zmenám (ECCP II) a revíziu a rozšírenie Systému obchodovania s emisiami (ETS).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA