Už to vypuklo… (v Bulharsku)

Blížia sa Vianoce a s nimi aj kampaň o bezpečnosti hračiek. Komisárka Kuneva testuje svoju myšlienku vo svojej rodnej krajine. Ak bude kampaň úspešná, rozšíri sa nielen na Slovensko, ale do celej Európy.

conan
conan

Krátka správa

Začína nová kampaň „Bezpečnosť a prázdniny.“ Cieľovou skupinou sú bulharské deti a rodičia. Cieľom je podnietiť ich ku kritickému skúmaniu hračiek pred tým, než sa rozhodnú kúpiť si konkrétny výrobok. Ako už bolo naznačené, kampaň začala v Bulharsku.

„Cieľom tejto kampane je upriamiť pozornosť spoločnosti na tento problém a informovať o ňom,“ povedala komisárka Maglena Kuneva, zodpovedná za ochranu spotrebiteľa. Je to práve ona, ktorá je iniciátorkou tejto myšlienky.

Bulharsko je akýmsi laboratóriom. Ak sa kampaň v tejto komisárkinej rodnej krajine osvedčí, plánuje sa z jej rozšírením do všetkých 27 krajín Spoločenstva. Kuneva očakáva, že v takomto prípade sa do kampane zapoja predovšetkým národné organizácie bojujúce za ochranu spotrebiteľov, ktoré sa stanú hybnou silou informovanosti verejnosti.

Kampaň je zameraná predovšetkým na produkty dovážané z Číny. Tie v posledných rokoch zaplavujú európsky trh s tým, že nie vždy je jasný ich pôvod a informácia o ich zdravotnej nezávadnosti.

Mattel, americký výrobca hračiek, stiahol v lete viac ako 20 mil. kusov vlastných produktov z trhu, ktoré boli vyrobené v Číne. Práve tento krok bol silným impulzom pre vážnejšie zamyslenie sa a prijatie konkrétnych krokov zo strany európskych orgánov. Do diskusie v tom čase výrazne zasiahol aj Parlament so svojou rezolúciou. Do procesu jej tvorby sa vtedy aktívne zapojila aj slovenská poslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED), ktorá upozornila na viacero nedostatkov dovážaných hračiek (EurActiv 26/09/07). Komisárka Kuneva v tomto čase prisľúbila, že ešte do Vianoc spustí kampaň o bezpečnosti hračiek.

Diskusia o bezpečnosti dovážaných hračiek a iných tovaroch však nie je v Európe vonkoncom nová. Komisárka už v júli 2007 tlmočila európsky postoj čínskej delegácii: „Nemôžeme urobiť kompromis v otázke bezpečnosti spotrebiteľa.“ Narážala najmä na fakt, že Čína nebola do toho času schopná prevziať všetky technické a zdravotné normy výrobkov, na ktorých sa obe strany dohodli v roku 2006 (EurActiv 25/07/07).

REKLAMA

REKLAMA