Väčšia transparentnosť na trhu s elektrickou energiou

Národné regulačné úrady z 25 členských krajín EÚ naštartovali proces verejných konzultácií, ktorým sa snažia zlepšiť transparentnosť trhu s elektrickou energiou pre veľkých priemyselných spotrebiteľov.

 

Pozadie

Európska regulačná skupina elektrickej energie a plynu (European Regulators Group for Electricity and Gas – ERGEG) je poradným orgánom vytvoreným v roku 2003 aby pomáhala Komisii expertnými radami v otázkach regulácie na vnútornom trhu. Jej členmi sú šéfovia regulačných úradov členských krajín Únie.

Otázky

ERGEG predstavil 15. marca revidovanú sériu pravidiel pod názvom „Pravidlá pre dobré praktiky v informačnom manažmente a transparentnosti na trhu s elektrickou energiou“ a aktérov vyzvali, aby do10. mája zaslali svoje reakcie.

Navrhnuté pravidlá majú vytvoriť minimálnu úroveň transparentnosti pre poskytovanie trhovo-relevantných informácií pre veľkých hráčov na trhu – dodávateľom, výrobcom, predajcom energie, veľkoodberateľom, a podobným účastníkom na strane dopytu.

Podobný verejný konzultačný proces spustil EREG už 1. marca, tykal sa transparentnosti cien a iných otázok dôležitých pre spotrebiteľov.

Pozície

Priemyselný spotrebitelia elektrickej energie v energeticky intenzívnych sektoroch, ako sú hutnícke podniky, železiarne, a podobne, sa sťažovali na nedostatok transparentnosti na európskom trhu pre veľkoodberateľov. Počas posledných rokov ceny energie značne vystúpili.

Komisia v pripravenej správe rovnako kritizovala nedostatok transparentnosti trhu s elektrickou energiou. Podľa nej majú účastníci vedieť viac o dostupnosti prenosových sietí, výroby energie, vyvažovania ponuky a dopytu, ako aj energetickej rezerve a podobne.

Asociácia európskeho sektora elektrickej energie Eurelectric odporúča regionálny prístup k transparentnosti ako prvý krok k harmonizovaným paneurópskym štandardom. Trvá však na zárukách, aby neboli v procese zverejňované dôverné firemné informácie.

Ďalšie kroky

  • 26. apríl 2006: uzavretie konzultácií k spotrebiteľským otázkam.

  • 10. máj 2006: uzavretie konzultácií k transparentnosti.

  • ERGEG by mal predstaviť konečnú verziu pravidiel na Florentskom fóre na jeseň 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA