Británia lídrom boja proti klimatickým zmenám

Po jarnom „zelenom“ summite oznámila britská vláda svoj plán 5-ročných ekologických rozpočtov, ktorých dlhodobým cieľom je až 60% redukcia tvorby skleníkových plynov do roku 2050.

Pozadie:

Agenda klimatických zmien sa stala aktuálnou predovšetkým po vydaní Správy o ekonomike a klimatických zmenách a po kampani Al Gora v USA. Uplynulý týždeň (8.-9. marec 2007) sa hlavy členských štátov a vlád dohodli na redukcii emisií CO2 o 20% do roku 2020 a vyjadrili vôľu prijať aj prísnejšie limity v prípade, ak by sa USA rozhodli tento krok EÚ v nejakej miere nasledovať.

Otázky:

13. marca 2007 britský minister životného prostredia David Miliband predniesol na zasadaní vlády plán zredukovať emisie skleníkových plynov o 60% do roku 2050. Návrh zákona a klimatických zmenách obsahuje nasledovné kľúčové body:

  • záväzný cieľ redukcie emisií o 60% do roku 2050 a zníženie o 26-32% do roku 2020;
  • záväzné 5-ročné obdobia „uhlíkových rozpočtov“ a 15-ročné obdobie osvety politikov a podnikateľov o problematike skleníkového efektu;
  • založenie Výboru pre klimatické zmeny, ktorý by bol poradným a vedúcim orgánom vlády pre túto oblasť;
  • pravidelné ročné informovanie parlamentu o dosiahnutých výsledkoch v tejto agende.

Návrh je momentálne v štádiu verejného pripomienkovania a aby bol platný, bude musieť byť schválený parlamentom.

Pozície:

Britská obchodná asociácia CBI privítala vládny návrh o klimatických zmenách. Generálny riaditeľ CBI Richard Lambert: „Návrh je veľkým krokom ku kombinovaniu dvoch vecí, ktoré skutočne potrebujeme: dlhodobé jasné smerovanie politiky a flexibilita v jej uskutočňovaní.“

Britskí Priatelia Zeme a najmä ich predseda Tony Juniper vyjadrili rovnako satisfakciu, no súčasne požadujú výraznejšie škrty („najmenej 3% ročne“) a zlúčenie emisií medzinárodnej leteckej a lodnej prepravy do jednej kategórie.

Konzervatívna strana, ktorá o deň skôr navrhla zdaňovanie letectva a osobnej leteckej prepravy, požaduje pravidelnú ročnú redukciu emisií namiesto navrhovaných 5-ročných plánov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA