Vysokorýchlostný internet prioritou Komisie

Široké spektrum nástrojov a politiky EÚ aj jej fondov je aktivované tak, aby podporilo rozšírenie širokopásmového internetu do chudobnejších regiónov.

 

Krátka správa:

Napriek rýchlemu preberaniu širokopásmového pripojenia v EÚ v uplynulých troch rokoch EÚ stále potrebuje uzavrieť rozširujúcu sa medzeru medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. Vyhlásila to Komisia vo svojom komuniké z 21. marca 2006.

Vyhliadky nízkej a neistej návratnosti investícií znamenajú, že širokopásmové pripojenie zatiaľ nedosiahlo mnoho menej rozvinutých oblastí. Preto bolo v roku 2005 širokopásmové pripojenie dostupné pre zhruba 60% podnikov a populácie vo vidieckych oblastiach EÚ, ale vo viac než 90% mestských oblastiach. Medzera je ešte väčšia v nových členských štátoch.

„Spojenie je nevyhnutnosťou pre e-biznis, rast a pracovné miesta v celej ekonomike. Konkurencia a otvorené trhy sú najlepšími motormi širokopásmového pripojenia v EÚ. Tie však nesmú byť limitované na veľké miesta,“ povedal komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová.

Komisia chce medzeru uzavrieť: „Kde existujú skutočné zlyhania trhu, zohrávajú štrukturálne fondy EÚ životne dôležitú úlohu pri stimulovaní investícií so infraštruktúry širokopásmového pripojenia a služieb, podpore konkurencieschopnosti a inovácií a umožnení regiónom Európy plne participovať v znalostnej ekonomike,“ dodala komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübnerová.

Politika vidieckeho rozvoja ÉÚ tiež umožňuje, aby boli fondy použité na vytváranie nových príležitostí na vidieku.

Celková miera participácie na širokopásmovom pripojení v roku 2005 bola 13% populácie a 25% domácností, čo je okolo 60 miliónov liniek v celej EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA