Vznikol „rival Kjóta“

Spojené štáty, Čína, Japonsko, India, Južná Kórea a Austrália vytvorili fond na podporu environmentálne priaznivých energetických technológií. Má byť alternatívou Kjótskemu protokolu o klimatických zmenách.

 

Krátka správa

V Sydney sa stretlo šesť krajín produkujúcich asi polovicu emisií skleníkových plynov ktorých zdrojom je ľudská aktivita. Vo štvrtok (12. januára) sa konferencia skončila vytvorením fondu, ktorého cieľom je podporovať vývoj a využívanie environmentálne priaznivých energetických technológií.

„Naše energetické potreby rastú rýchlo a budú v nasledujúcich desaťročiach vyžadovať rozsiahle investície“, píše sa v záverečnom komuniké skupiny. „Uznávame, že fosílne palivá sú základom našich ekonomík, a budú pretrvávajúcou realitou počas nášho života i neskôr“, dodáva komuniké. Súčasne však členské krajiny skupiny uznali, že „obnoviteľná energia a atómová energia budú reprezentovať rastúci podiel na globálnych dodávkach energie“.

Austrália pre fond poskytla 75 miliónov dolárov, zatiaľ čo americký minister energetiky Sam Bodman vyhlásil, že z rozpočtu USA na rok 2007 bude žiadať 52 miliónov dolárov. Bolo vytvorených osem pracovných skupín, hlavné slovo v nich majú zástupcovia priemyslu: (1) čistejšia fosílna energia, (2) obnoviteľná energia a využívanie mikroelektrární, (3) výroba energie a transmisia, (4) oceliarstvo, (5) hlinikársky priemysel, (6) cementárstvo, (7) ťažba uhlia a (8) stavby a spotrebiče. Podľa záverečného komuniké budú pracovné skupiny „systematicky mapovať… relevantné existujúce a vznikajúce technológie“ a do polovice roku 2006 vyvinú akčné plány.

Podpísanie paktu šiestich krajín – nazvaného Ázijsko-pacifického partnerstva pre čistý rozvoj – bolo v júli 2005 pre Európsku úniu prekvapením a jej reakcia bola skôr skeptická. Na rozdiel od Kjótskeho protokolu totiž pakt neobsahuje záväzné ciele či termíny redukcie skleníkových plynov ale stavia na predpoklade, že sa ich množstvo zvýši podporou vývoja a použitia nových čistejších technológií.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA