Zákazníci si na lacnejšie telefonovanie zrejme počkajú

Cieľ Komisie obmedziť ceny za používanie medzinárodného roamingu medzi členskými krajinami EÚ do leta 2007 možno nebude uskutočnený v pôvodnom časovom horizonte. Parlament a Rada neboli schopné dohodnúť sa úrovni redukcie cien a taktiež na časovom harmonograme a rýchlosti implementácie tohto nariadenia.

Krátka správa

Hlasovanie Parlamentu o návrhu legislatívy redukujúcej ceny za medzinárodný roaming bolo odročené. Pôvodne sa malo o návrhu hlasovať 9. mája 2007, ale je zrejmé, že do tohto času Komisia, Parlament a Rada nenájdu spoločný kompromis o finálnom znení textu.

Podľa stanoviska Parlamentu, ďalšie hlasovanie je zrejme možné 22. mája 2007. Inštitúcie by tak získali dodatočné dva týždne času na nájdenie spoločného stanoviska. Rozdielnosť postojov sa prejavuje najmä medzi poslancami a ministrami telekomunikácií:

  • Maximálna cena za uskutočnenie medzinárodného hovoru: Parlament ako kompromisné riešenie navrhuje limit 0,45 eur za minútu uskutočneného hovoru a 0,20 eur za minútu prijatého hovoru. Rada navrhuje hodnoty 0,60/0,30 eur.
  • Implementácia: Parlament opäť ako kompromis navrhuje automatické uplatňovanie taríf po prechodnom 3-mesačnom období, v ktorom, ak by chceli zákazníci využívať nový tarifný režim, museli by o to výslovne požiadať svojho mobilného operátora. Ministri automatický prechod na novú tarifu odmietajú a presadzujú, aby o ňu musel požiadať každý zákazník jednotlivo bez ohľadu na akékoľvek časové obdobia.

Strana európskych socialistov (PES) vyzvala Nemecké predsedníctvo na vedenie rokovaní s cieľom znemožniť národným vládam odkladať prijatie legislatívy. Poslanci veria, že „zákazníci musia lacnejšie telefonovať už toto leto.“ Mobilní operátori majú najväčší zisk z roamingu práve počas leta (v roku 2005 to bolo 5 mld. eur), nakoľko ide o dovolenkovú sezónu a cestuje sa vo väčšej miere.

Asociácia GSM namieta, že nový návrh pripraví operátorov o viac ako polovicu zisku z maloobchodného roamingu, pričom tento „dramatický prepad by obmedzil schopnosť operátorov investovať do inovácií, poskytovania nových služieb a budovania dodatočnej telekomunikačnej infraštruktúry.“ Navyše tento návrh by mohol podľa Asociácie „viesť k zníženiu pokrytia.“

Európske spotrebiteľské organizácie pokladajú maloobchodné ceny za využívanie medzinárodného roamingu za „škandalózne vysoké“ (0,58 – 5,00 eur za minútu) a požadujú, aby boli ich stropy prispôsobené reálnym nákladom operátorov na sprostredkovanie tejto služby. Podľa jednej takejto francúzskej organizácie sa náklady pohybujú na úrovni 0,24 eur za minútu hovoru.

Hlasovanie o návrhu regulácie by sa malo uskutočniť v pléne Parlamentu koncom mája 2007. Očakáva sa, že Rada ministrov telekomunikácií rozhodne o návrhu 7. júna 2007. Regulácia by bola po svojom publikovaní priamo účinná vo všetkých členských krajinách EÚ. Za daných okolností sa začatie jej účinnosti predpokladá v júli tohto roka.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA