Žiaden pokrok v obchodných rokovaniach

Rozhovory v Londýne 11. a 12. marca nepriniesli žiaden podstatný pokrok pri dosahovaní globálnej obchodnej dohody v rámci WTO.

 

Pozadie

Na stretnutí sa zišli ministri obchodu „Skupiny šiestich“ – EÚ, USA, Brazílie, Japonska, Indie a Austrálie. Údajne boli uskutočnené niektoré „bezprostredné kroky“ k dosianutiu dohody, ktorá by mala odblokovať globálne obchodné rokovania, konečná dohoda však stále nie je na ceste. Podľa správ sa stretnutie zameralo na detailnú analýzu čísiel týkajúcich sa viacerých navrhovaných škrtov.

Summit WTO, ktorý sa konal v decembri 2005 v Hongkongu nedokázal nájsť kompromis potrebný na uzavretie kola rokovaní z Doha. Nedoriešenými otázkami sú poľnohospodárske produkty, priemyselné tovary a služby.

Medzinárodný obchod je jednou z oblastí, kde členské krajiny odovzdali kompetencie na úroveň EÚ. Ich záujmy preto zastupuje Európska komisia

Otázky

Poľnohospodárstvo

V Hongkongu sa dohodlo, že do roku 2013 budú zrušené všetky poľnohospodárske subvencie. Cieľom je stanoviť do apríla 2006 presný spôsob, ako sa to udeje. EÚ už predložila konkrétny návrh súčasne však vyhlásila, že od ostatných krajín čaká, čím jej návrh vyrovnajú. USA navrhli zníženie farmárskych subvencií, požadujú však viac zo strany EÚ. Dohoda v ostatných oblastiach bude možná len po nájdení kompromisu v poľnohospodárskych rokovaniach – veľkú dôležitosť im pripisujú najmä rozvojové krajiny, potenciálni exportéri poľnohospodárskych produktov.

Priemyselné tovary

Ako protihodnotu svojej ponuky v oblasti poľnohospodárstva požaduje EÚ zlepšenie prístupu pre priemyselné výrobky (non-agricultural market access – NAMA) ako na trhy bohatých, tak aj rozvojových krajín.

Služby

EÚ a iné rozvinuté krajiny sa snažia o získanie prístupu na trhy v rozvojovom svete v sektoroch ako doprava, IT, telekomunikácie, či finančné služby. Tvrdia, že to zabezpečí prílev investícií, z čoho získa infraštruktúra i celkovo ekonomika krajín. Mnohé mimovládne organizácie však upozorňujú, že výsledkom môže byť, že kontrolu nad základnými službami preberú nadnárodné korporácie operujúce len s cieľom maximalizácie zisku, čím sa zhorší postavenie najchudobnejších ľudí.

Pozície

V tlačovom vyhlásení Komisie sa píše: „Ponuka EÚ z októbra 2005 ostáva jedinou ponukou na rokovacom stole a žiadne ekvivalentné kroky zatiaľ neboli navrhnuté v obchode s priemyselnými tovarmi či službami, aby sa tak vyvážili škrty navrhnuté EÚ v oblasti poľnohospodárstva. Pre EÚ sú tieto vyvažovacie kroky nevyhnutné pre úspešné zavŕšenie kola (rokovaní z Doha).“

Mandát pre prezidenta Busha, ktorý mu dáva pre obchodné rokovania rozsiahle právomoci, vyprší v polovici roku 2007. Pre jeho obnovenie bude prezident potrebovať súhlas Kongresu. Ak mandát nebude obnovený, prakticky každý prezidentov krok bude opäť musieť schvaľovať Kongres. Predstaviteľ USA pre obchod Rob Portman bol však celkovo optimistický pokiaľ ide o dosiahnutie dohody pred vypršaním mandátu: „Rozumieme pozitívam, negatívam i rizikám toho, ako môže potenciálna dohoda vyzerať. Možno nebude najkrajšia, verím však, že ju dosiahneme.“

Podľa názoru Oxfamu požadujú bohaté krajiny príliš veľa a poskytujú príliš málo. Adrie Papma, šéf kampane Make Trade Fair pri Oxfam International povedal: „Toto kolo rokovaní bolo spustené, aby vyriešilo nerovnováhu vo svetovom obchode, najmä prostredníctvom zásadných reforiem poľnohospodárstva. Ponuka EÚ a USA v oblasti poľnohospodárstva však nejde dostatočne ďaleko a je spojená z neakceptovateľnými požiadavkami voči chudobným krajinám v iných oblastiach.“

Podľa Adriano Campolina Soares z charity ActionAid: „Bohaté krajiny zďaleka nebojujú s chudobou, ako to bolo sľúbené, presadzujú obchodnú dohodu, na ktorej stratia chudobné krajiny desiatky miliárd dolárov.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA