Zmena pravidiel pre zamestnanie sa v EIT

Nové oznámenie Komisie o Európskom technologickom inštitúte mení požiadavky na zamestnávanie v rámci "poznatkových spoločenstiev". Dlhodobé vyslanie nie je viac na agende.

 

Krátka správa:

Po žiadosti Rady zverejnila Komisia ďalšie kroky k vytvoreniu Európskeho technologického inštitútu (EIT) do roku 2009-2010. V porovnaní s prvým oznámením Komisie v tejto veci Komisia v súčasnosti zdôrazňuje viac skutočnosť, že inštitút bude mať štíhlu administratívnu infraštruktúru a že znalostné spoločenstvá budú mať garantované maximálnu flexibilitu, pokiaľ ide o och vlastnú organizačnú štruktúru.

Znalostné spoločenstvá budú spájať tímy výskumníkov v rôznych univerzít, spoločností a vedeckých inštitútov za účelom realizovania výskumu, vzdelávacích a inovujúcich aktivít v interdisciplinárnych oblastiach.

Pôvodný návrh Komisie z februára 2006 predvídal vyslanie personálu do oddelení EIT na relatívne dlhú obdobie, snáď až 10-ročné, čo spustilo vlnu kritiky medzi európskymi univerzitami, ktoré sa obávali, že by to mohlo viesť k intelektuálnej fragmentácii.

Nové oznámenie Komisie preto obsahuje ako jeden z ďalších krokov k EIT navrhnutie nových ustanovení, týkajúcich sa zamestnávania v rámci znalostných spoločenstiev. Nové pravidlá by mali pokrývať od priameho zamestnania cez dočasné pripojenie až po dvojité pridruženie.

Formálny návrh Komisie, týkajúci sa EIT vrátane rozpočtu, by mal byť zverejnený pred koncom tohto roka.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA