Agentúra OSN predpovedá jadrovej energii zlaté časy. Hlavne v Ázii

Slovensko patrí medzi 15 krajín sveta, ktoré stavajú alebo plánujú nové reaktory.

Predpovede Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu sú čoraz pesimistickejšie.

„Od roku 2010 sa znižujú každoročné odhady budúcej inštalovanej kapacity jadrových reaktorov,“ píše sa správe, ktorú agentúra zverejnila v pondelok 7. augusta.

Hoci aj táto správa potvrdzuje dlhodobý trend, dodáva, že „dlhodobý potenciál jadrovej energie zostáva vysoký.“

Správa doteraz vychádzala dva razy ročne, najnovšie bude publikovaná až o štyri roky.

Pesimistický scenár

Agentúra, ktorá funguje v štruktúrach OSN, predstavuje pesimistický a optimistický scenár rozvoja svetovej atómovej energie do roku 2050.

Francúzsko možno zavrie tretinu jadrových reaktorov

V pesimistickom scenári bude inštalovaná kapacita na rovnakej úrovni ako dnes – 392 GW. V prechodných obdobiach však kapacita poklesne: o 12 percent do roku 2030 a o 15 percent do roku 2040.

Až v nasledujúcom desaťročí predbehne počet nových reaktorov počet tých starých odstavených.

Optimistický scenár

Podľa optimistického scenára sa kapacita do roku 2050 zvýši na 874 GW, teda o 123 percent.

Realita bude závisieť podľa agentúry od troch hlavných faktorov: bezpečnosť jadrových prevádzok, financovanie a napokon organizácia trhu s elektrinou a jadrová politika. V rámci posledného faktora počíta optimistický scenár s nástupom elektromobility aj snahou dodržať klimatické záväzky.

Stabilné dodávky elektriny: V4 verí v jadro a uhlie

„Parížska dohoda môže mať pozitívny vplyv na rozvoj jadrovej energie, ak sa podarí dosiahnuť všeobecné uznanie potenciálu jadrovej energie ako nízkouhlíkového zdroja energie,“ píše sa v správe.

Rast potiahne Ázia

Agentúra spresňuje, že v prevádzke je momentálne po celom svete 447 jadrových reaktorov v 30 krajinách.

Ďalších 60 reaktorov je vo výstavbe v 15 krajinách. Nové reaktory stavia alebo plánuje postaviť len sedem krajín Európskej únie: Fínsko, Francúzsko, Rumunsko, Veľká Británia a tri krajiny Vyšehradskej skupiny – Česko, MaďarskoSlovensko.

Ani jeden zo scenárov nepočíta s výrazným nárastom kapacity v západnej Európe. Oba naopak predpovedajú veľkú výstavbu elektrární v strednej a východnej Ázii.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA