Biopalivá ako obetný baránok rastu cien potravín?

Komisárka pre poľnohospodárstvo odmietla obvinenia, že EÚ sa svojou podporou biopalív pričiňuje o neúmerný rast cien potravín. Politiky Spoločenstva označila len za "kvapku v oceáne."

“Tí, ktorí pokladajú biopalivá za vedúcu silu zdražovania potravín, neprehliadli len jedného slona, ktorý stojí pred nimi, ale dvoch,” povedala na adresu kritikov biopalív komisárka Mariann Fisher-Boel 6. mája.

Podľa komisárky má zvyšovanie cien potravín na svedomí niekoľko iných faktorov s “obrovským dopadom na komoditné trhy:”

  • rast dopytu po potravinách a zvýšená konzumácia mäsa v ľudnatých krajinách ako India a Čína,
  • zlé počasie, ktoré postihlo v rokoch 2006 a 2007 nielen EÚ, ale aj USA, Kanadu, Ukrajinu, Austráliu a Rusko a podpísalo sa pod zníženie ročnej úrody,
  • špekulatívne obchodovanie na komoditných trhoch: komisárka uviedla ako príklad skutočnosť, že vo februári 2008 sa uskutočnilo až 140 investícií do komoditných indexov, čo je v porovnaní s mesačným priemerom v období 2006 – 2007 dvojnásobok.

Komisárkine slová sú odpoveďou na výzvu Jeffreyho Sachsa, špeciálneho poradu generálneho tajomníka OSN. Pred členmi Európskeho parlamentu vyzval EÚ a USA, aby sa opätovne zamysleli nad svojimi politikami podpory biopalív. Podľa neho by takéto programy boli “pochopiteľné v čase oveľa nižších cien potravín, ale nemajú zmysel teraz, v podmienkach svetového nedostatku pokrmov.” Ako príklad uviedol v USA pestovanú kukuricu, ktorej tretina z ročnej produkcie 2008 sa spracuje v energetickom priemysle, čo spôsobí “veľkú ranu svetovému zásobovaniu potravinami.”

Komisárka Fischer-Boel označila európsku politiku v oblasti biopalív len za malú “kvapku v oceáne.” Spoločenstvo v súčasnosti na výrobu bioetanolu spracuje menej ako 1% svojej produkcie obilnín. V prípade repky olejnej idú síce 2/3 výnosov na produkciu bionafty, no súčasne by európska produkcia dokázala uspokojiť len 2% svetového dopytu. Podľa komisárky “to nie je niečo, čo by otriaslo trhmi.”

Ďalším faktorom, ktorý motivuje EÚ k podpore biopalív sú jej vlastné záväzky a cieľ nahradiť do roku 2020 jednu desatinu klasických fosílnych pohonných hmôt bioetanolom a bionaftou bez toho, aby bola premenená ďalšia veľká časť územia na ornú pôdu. V tejto súvislosti poukázala na Rusko, Ukrajinu a Kazachstan, ktoré majú potenciál zvýšiť produkciu poľnohospodárskych plodín o 70%. Fischer-Boel vkladá nádej do biopalív druhej generácie, ktoré sa nebudú vyrábať z produktov dopestovaných na poliach, ale z biologických obilných odpadov, slamy a lístia. Takto pripravené pohonné hmoty by mohli v roku 2020 uspokojovať takmer tretinu európskeho dopytu v doprave.

Na záver komisárka dodala, že zdražovanie potravín nemusí byť z dlhodobého hľadiska pre rozvíjajúce sa krajiny zlé. Živobytie väčšiny tamojších obyvateľov je závislé na farmárčení a teda vyššie svetové ceny základných komodít by mohli znamenať vyšší zisk. Súčasne však pripustila, že náhle cenové výkyvy spôsobili v nejednej krajine problémy. Fischer-Boel pred poslancami EP dodala: “Skôr ako dopravovať drahú potravinovú pomoc by sme mali najchudobnejším z chudobných pomôcť pestovať viac potravín.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA