Biopalivá dnes čaká kľúčové hlasovanie v europarlamente

Výbor EP pre priemysel a energetiku dnes pravdepodobne potvrdí kompromis o záväzných limitoch využívania obnoviteľných zdrojov energie – vrátane kontroverzných biopalív.

Pozadie

Komisia predložila legislatívne návrhy na posilnenie využívania obnoviteľných zdrojov energie na 20% do 2020 ešte 23. januára 2008.

Súčasťou bol záväzok zvýšiť podiel biopalív v doprave na 10%, ktorý sa ale stal najkontroverznejšou časťou legislatívy. Rastúce ceny potravín, obavy zo straty biodiverzity a otázny ich vplyv na znižovanie emisií CO2 viedli niektorých až k požiadavke, aby sa EÚ cieľa úplne vzdala. Pôvodne to žiadal aj luxemburský europoslanec Claude Turmes (Zelení), ktorý je spravodajcom k tejto otázke.

Včera však Turmes oznámil, že sa mu podarilo dosiahnuť podporu všetkých dôležitých strán pre jeho kompromisné znenie, do ktorého cez leto zapracoval viac ako 2 000 pozmeňujúcich návrhov a dodatkov.

10% limit pre biopalivá ostáva

Napriek veľkému tlaku ostáva záväzok dosiahnuť 10% biopalív v doprave do roku 2020 súčasťou legislatívy. Turmesova správa hovorí o 5% do 2015 a 10% do roku 2020. Špecifikuje však, že minimálne 40% z tohto podielu musí pochádzať z plodín, ktoré nie sú potravinárske a nekonkurujú pestovaniu potravín a krmovín – teda z biopalív druhej generácie, alebo áut s elektrickým či vodkovým pohonom.

Ostatné biopalivá sa budú do cieľa počítať len v tom prípade, že splnia prísnejšie kritériá udržateľnosti, než sa pôvodne navrhovalo. Komisia pôvodne hovorila o minimálne 35% znížení emisií CO2 v porovnaní s fosílnymi palivami, podľa Turmesa si kompromis vyžaduje 45% zníženie a od roku 2015 až minimálne 60% redukciu emisií.

Zástupcovia členských krajín však chcú byť v tejto otázke menej prísni. Konsenzus na úrovni stálych vyslancov pracuje s 35% redukciou a jej sprísnení na 50% v roku 2017.

Dá sa očakávať, že kompromis neprijmú s nadšením environmentálne organizácie, ani producenti biopalív. Tí prví trvajú na tom, aby sa EÚ úplne vzdala 10% cieľa, keďže „neudržateľné biopalivá nemajú miesto v mixe čistej obnoviteľnej energie“, nakoľko sú drahé, nepomáhajú ochrane klímy, zvyšujú tlak na biodiverzitu a rast cien potravín. Producenti zas europoslancov obviňujú z toho, že podkopávajú cieľ tým, že ho „rozoberajú na kúsky“, vytvárajú „nesprávne stanové“ kvóty pre elektrické a vodíkové motory, ktoré „nie sú obnoviteľné ako také (elektrická energia a vodík sú len nosičom energie, ktorú treba nejak vyrobiť) a sú omnoho menej udržateľné“.

Flexibilita a tresty?

Turmes potvrdil, že europoslanci podporujú záväzok 20% podielu obnoviteľných zdrojov na výrobe energie v EÚ. Kompromis však nepodporuje návrh Komisie na vytvorenie systému obchodovania s certifikátmi, ktoré zaručujú pôvod energie z obnoviteľných zdrojov (tzv. Garancie pôvodu).

Zdá sa že skôr podporí mechanizmus flexibility, ktorý navrhlo Nemecko, Británia a Poľsko v júni. Krajinám EÚ dovolí spolupracovať na spoločných projektoch, ktoré sa budú počítať do individuálnych cieľov. Pre Nemecko tak bude mať napríklad zmysel, aby podporovalo aktivity svojich firiem pri rozvoji obnoviteľných zdrojov v Poľsku či inej krajine.

Europsolanci však pravdepodobne podporia aj „princíp finančných pokút“ pre krajiny, ktoré nesplnia národné limity. Zo získaných peňazí sa môže vytvoriť fond, z ktorého by sa incentívami odmeňovali krajiny, ktoré národné ciele prekročili.

Kľúčové hlasovanie

Dnešné hlasovanie je dôležité, nakoľko Výbor pre priemysel a energetiku vedie diskusiu Parlamentu v tejto otázke. Turmes verí, že úspech otvorí cestu ku kompromisu so zástupcami členských krajín a legislatíva tak bude prijatá už pred koncom roka.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA