Biopalivá: Komisia obviňuje USA z dumpingu

EÚ iniciovala vyšetrovanie dovozu bionafty z USA, obviňuje Washington z dumpingu a subvencií. Z prípadu sa môže stať ďalší transatlantický obchodný konflikt.

„Prešetrenie sťažností Európskou komisiou, predložených európskym priemyslom, zistilo, že vyšetrovanie bolo odôvodnené. Boli poskytnuté dostatočné dôkazy subvencií americkému sektoru bionafty, ako aj dumping bionafty na európsky trh“, píše sa v tlačovom vyhlásení vydanom v piatok ráno.

Komisia sa snaží zistiť, či majú tieto praktiky „negatívne dopady“ na európskych výrobcov. Ak áno, môže prijať obranné opatrenia, napríklad vo forme špeciálneho cla na dovoz bionafty z USA.

Predmetom sporu je bionafta typu B99. Je vyrábaná miešaním čistej bionafty (lacno dovážanej z Indonézie, Malajzie a pod.) s asi 0,1% minerálnej nafty. Podľa amerického zákona môže takáto zmes získať subvencie až 200 euro na tonu. Po vývoze do Európy je však predávaná ako čistá bionafta, a tak môže opäť získať európske subvencie určené na podporu miešania bionafty s minerálnou. Európski producenti tvrdia, že ich americkí konkurenti môžu takto podliezť európsku cenu až o 30%. Dôkazom je aj rapídny nárast dovozu bionafty z USA – z asi 90 000 ton v roku 2006 na približne milión ton v 2007.

Podľa Európskeho výboru bionafty (EBB) je tak ohrozená schopnosť Únie splniť svoj cieľ a zvýšiť podiel biopalív na 10% do roku 2020. Lenže správnosť tohto cieľa spochybňuje stále viac vlád členských krajín, europoslancov, i mimovládnych organizácií. Produkcia biopalív má podľa nich vážne negatívne následky – odlesňovanie, nárast cien potravín, nedostatok vody.

Komisia je však rozhodnutá európskych producentov brániť. Hovorca pre otázky obchodu Peter Power vyhlásil: „EÚ nebude tolerovať neférové obchodné praktiky a bude starostlivo postupovať v prípade akejkoľvek odôvodnenej sťažnosti. Komisia nenechá v tomto vyšetrovaní kameň na kameni.“

Americká organizácia výrobcov bionafty však obvinenia odmieta. Európskych konkurentov obviňuje z protekcionizmu, sťažnosťami sa podľa nich snažia zakryť svoju neschopnosť vysporiadať sa s vysokými cenami komodít, zmenami v politike európskych krajín, a „úbohými podnikateľskými praktikami“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA