Brusel pomaly kráča v ústrety inteligentným sieťam

Európska komisia včera načrtla nový regulačný rámec, ktorým by sa mali riadiť inteligentné siete. Pre rozvoj sietí prospešný pre spotrebiteľov bude potrebná jasná legislatíva i motivácia investorov, keďže veľkú časť nákladov ponesú prevádzkovatelia sietí a dodávatelia elektriny.

Odberatelia s nainštalovanými inteligentnými meračmi by si podľa Komisie mohli znížiť spotrebu minimálne o 10% ročne a prispieť 9% k zníženiu emisií CO2.

Inteligentné merače (smart meters) sú zariadenia koncepčne a technologicky prepojené so sieťami , pričom umožňujú odberateľom riadiť svoju spotrebu elektriny. Napríklad si môžu naprogramovať používanie práčky v noci, keď je spotreba energie lacnejšia, a nie počas dennej špičky.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger zdôraznil: „Musíme riešiť problémy, ktoré stoja v ceste plnej implementácii inteligentných sietí práve teraz. Nemôžeme si dovoliť nechať utiecť príležitosti, ktoré zdokonalená elektrická sieť ponúka v oblasti dekarbonizácie nášho hospodárstva a skutočnej pridanej hodnoty pre spotrebiteľov.“

Napriek tomu, že v smernici z roku 2009, ktorá je súčasťou tretieho energetického balíka, sa uvádza, že po pozitívnom zhodnotení využitia týchto zariadenie sa „do roku 2020 inteligentné meracie systémy nainštalujú u aspoň 80% spotrebiteľov“, v súčasnosti ich ma používa len asi 10% európskych domácností.

Na tlačovej konferencii pri príležitosti Týždňa udržateľnej energie (EUSEW) Oettinger dodal: „Pre prispôsobenie našich elektrických systémov na nové storočie treba urobiť viac: to je kľúč k nášmu úspechu v energetickej efektívnosti a celkovému fungovaniu jednotného trhu s energiou. Efektívnejšie využívanie elektriny bude prospešné pre všetkých.“

John Harris, viceprezident spoločnosti Landis + Gyr, ktorá je lídrom na trhu s inteligentnými meračmi, EurActivu vysvetlil, že „tretí energetický balíček poskytuje dostatok manévrovacieho priestoru a členské štáty si tak môžu robiť, čo chcú. A zatiaľ sa toho urobilo veľmi málo“.

Včerajší dokument Komisie označil za „chvályhodný“.

Európska komisia napríklad členské štáty v prípade ich „nedostatočného pokroku“ pri zavádzaní inteligentných meračov varuje pred „prísnejšou reguláciou implementácie inteligentných sietí“ do roku 2020, a to z dôvodu ich úzkeho súvisu.

Stimuly pre rozvoj sietí

Komisia sa podľa včera prijatého oznámenia chystá predložiť nové opatrenia pre inteligentné siete. Uvažuje napríklad o revízii smernice o energetických službách v prípade, že krajiny nepokročia s implementáciou existujúceho pracovného programu operačnej skupiny pre inteligentné siete, počíta i so stanovením definície sieťového kódu.

Pokrok pri zavádzaní nových sietí chce Komisia monitorovať prostredníctvom národných plánov a rozvrhov, ktoré budú obsahovať konkrétne ciele pre zavádzanie inteligentných meracích systémov a ktoré majú byť pripravení do septembra 2012.

Zároveň vytvorí spoločné technické štandardy na úrovni EÚ, ktoré umožnia súčinnosť rôznych systémov, chce zaistiť najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov, posvieti si na transparentnosť a konkurencieschopnosť trhu a predstaví nové iniciatívy pre výskumné projekty a technologické inovácie.

Exekutíva si od rozvoja inteligentných sietí sľubuje obmedzenie strát, zvýšenie spoľahlivosti prenosových sústav i ľahšie pripájanie väčšieho množstva elektriny vyrábanej z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa vyznačujú výkyvmi v dodávkach. Odberatelia, ktorí si vyrábajú energiu vo vlastných zdrojoch (napr. solárnych paneloch), budú môcť jej prebytok predať distribútorovi.

Chýbajú investori alebo legislatíva?

Komisia v dokumente uvádza, že prechodu na nové inteligentné siete bráni nedostatok investorov – je potrebné „prekonať investičnú medzeru“. Podľa očakávaní, hlavný podiel nákladov súvisiacich s rozvojom týchto sietí ponesú prevádzkovatelia prenosových elektrických prenosových sústav a dodávatelia. Podľa Komisie je ich aktívne zapojenie nepravdepodobné, pokiaľ nebude jasný „model spravodlivého zdieľania nákladov“.

Jessica Stromback z asociácie firiem angažujúcich sa v oblasti inteligentných sietí a meračov (Smart Energy Demand Coalition), privítala nový tón Komisie. Pre EurActiv uviedla: „Myslím, že je to výborný začiatok.“

Podľa nej však rozvoju inteligentných sietí nebráni ani tak nedostatok financií, ale hlavne nedostatočný legislatívny rámec: „Investori by boli. Akonáhle budú môcť, [spoločnosti] Siemens, EdF a Schneiders sú pripravení to rozbaliť. Bráni im v tom len kapacita trhov a veľkoobchodné trhy, ktoré sú nevyhnutné pre predaj usporenej energie a v súčasnosti stále neexistujú.“

Peter Birkner, predseda združenia európskeho elektrického priemyslu Eurelectric, dodal, že „chýbajúce stimuly – v národnej regulácii i v celkovej európskej energetickej politike – spomaľujú nutní investície do inteligentných sietí“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA