Brusel varuje šesť členských štátov kvôli OZE

EÚ pohrozila šiestim členským štátom, pretože stále nevypracovali svoje národné plány pre obnoviteľné zdroje. Konanie Komisie voči previnilcom, medzi ktorými je aj Slovensko, môže viesť až k súdnemu procesu.

Európska komisia poslala písomné varovanie šiestim členským štátom kvôli tomu, že nevypracovali svoje národné plány pre OZE. Je to prvý krok, ktorý môže viesť až k súdnemu procesu.

Všetky členské štáty mali povinnosť do 30. júna vytvoriť národný plán, ktorým chcú napĺňať svoje ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov. Šesť štátov tak nespravilo, povedala podľa portálu newkerala.com hovorkyňa Komisie pre energetiku Marlene Holzner. Medzi týmito krajinami figuruje aj Slovenská republika, ďalej Poľsko, Belgicko, Maďarsko, Estónsko a Lotyšsko.

Európska únia sa zaviazala do roku 2020 vyrábať 20 % energie z OZE. Tento záväzok je súčasťou boja proti klimatickým zmenám. Popri hlavnom cieli Únie má každý členský štát svoj vlastný čiastkový cieľ.

Národné ciele definuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Slovensko má podľa nej zvýšiť svoj podiel zo 6,7 % (z roku 2005) na 14 % do roku 2020. Poľsko má cieľ 15 %, Belgicko a Maďarsko 13 %, Estónsko 25 % a Lotyšsko 40 %.

Slovenský plán

Bývalá vláda v roku 2009 vypracovala prognózu, na základe ktorej by mal stavať národný plán. Podľa nej je strategickou biomasa, najmä pri výrobe tepla. V oblasti výroby elektrickej energie sa počíta s budovaním nových malých vodných elektrární a kombinovaných zdrojov na báze biomasy.

Aktuálny text akčného plánu pre OZE by mal byť predložený na rokovanie vlády SR na budúci týždeň, píše portál energia.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA