Budú mať budovy „energetické pasy“?

Ministri krajín EÚ a G8 a medzinárodní experti zvažovali možnosti podpory efektívnejšej energie prostredníctvom trhovo orientovaných riešení a zároveň sa snažili oživiť akčný plán Komisie pre efektívnejšiu energiu.

Pozadie:

Otázka energetickej efektívnosti sa dostala už na agendu summitu krajín G8 v Gleneagles v júli 2005 (pozri EurActiv, 8. júl 2005).

Dôležitosť tejto témy vzrástla tiež v súvislosti s akčným plánom Komisie pre efektívnejšiu energiu, pričom členské štáty by mali v rámci neho zaslať Komisii svoje národné akčné plány pre efektívnejšiu energiu do začiatku tohtoročného leta.

EÚ sa vo svojom ambicióznom pláne boja proti zmene podnebia rozhodla znížiť emisie skleníkových plynov o 20% do roku 2020 a sľúbila zvýšiť tento cieľ na 30% v prípade, že sa k plánu pripoja ďalšie rozvinuté krajiny sveta.

Otázky:

Aké sú najlepšie stratégie na dosiahnutie efektívnejšej energie v oblasti používania energie, budovách a doprave? Na tieto otázky hľadalo odpovede stretnutie EÚ/G8 v Berlíne 20.-21. apríla 2007.

V úsilí o zníženie energetického odpadu navrhlo Nemecko zavedenie mandatórnej energetickej certifikácie pre budovy, čo by poskytlo nájomníkom a kupujúcim jasnejšiu ideu o tom, akým energetickým nákladom musia čeliť.

Nemecký spolkový minister pre dopravu, výstavbu a záležitosti miest Wolfganf Tiefensee povedal: „V budúcnosti by reklamy na nehnuteľnosti nemuseli znieť len „balkón, dve izby, tichá lokalita“, ale tiež by sa mohli zmieniť o energetickej efektívnosti.“ Tiefensee sa pokúša o zlepšenie energetickej rovnováhy nových budov až o 30%.

Nemecký spolkový minister pre ekonomiku a technológiu Michael Glos povedal: „Hospodárstvo a životné prostredie potrebujú vhodný a udržateľný rámec. To sa nezrealizuje samé os seba. Spolková vláda preto urobila z otázky energetickej efektivity jednu z priorít svojho predsedníctva v EÚ a G8.“

EÚ sa tiež snaží o poskytnutie finančnej podpory vo výške až do 11,2 miliardy € susediacim krajinám za účelom podpory efektívnejšej energie a obnoviteľných zdrojov energie za svojimi hranicami.

Pozície:

Laetizia de Marezová, šéfka projektu pre efektívnejšiu energiu v Greenpeace International, povedala: „Súrne potrebujeme zatvoriť európsky trh pre „tých, ktorí mrhajú energiou“.“ Ďalej vyzvala ministrov k tomu, aby „okamžite zakázali vláknové svetelné žiarovky a stanovili vynútiteľný záväzná štandard efektívnosti domáceho osvetlenia, ktorý by platil v celej EÚ od roku 2010.“

Európske združenie výrobcov domácich spotrebných zariadení (CECED) vyzvalo na celosvetový prístup k efektívnejšej energii a požaduje zainteresovanie medzinárodných organizácií ako WTO a Svetová banka, rovnako ako aj lepšie vynucovanie legislatívy a náhradu starých spotrebných zariadení. Riaditeľ CECED-u Luigi Meli povedal: „Vyzývame politikov z Európy a ďalších krajín, aby iniciovali programy, ktoré zvýšia povedomie spotrebiteľov a zrýchlia difúziu dostupnej špičkovej technológie do domácností.“

Ďalšie kroky:

  • Členské štáty EÚ majú predložiť do leta Komisii svoje národné akčné plány pre efektívnejšiu energiu
  • Na nadchádzajúcom summite G8 v Heiligendamme v júni 2007 budú krajiny G8 diskutovať o pokračovaní iniciatívy z Gleneagles a pokúsia sa z otázky efektívnejšej energie urobiť kľúčovú prioritu medzinárodnej ekonomickej politiky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA