Český premiér: Výzvou je akceptácia jadrových skládok

Diskusia o jadrovej energii postupne prestáva byť tabu, vyhlásil včera v Bratislave český premiér Jan Fischer. Podľa neho, jadro stojí pred dvoma veľkými výzvami: výber správnej technológie pre nakladanie s jadrovým odpadom a zvyšovanie pozitívneho vnímania verejnosti v otázke budovania jadrových skládok.

Najväčšou výzvou pre budúcnosť jadrovej energie je zvyšovanie miery akceptácie verejnosti, pokiaľ ide o budovanie úložísk pre jadrový odpad a vyhoreté palivo, vyhlásil počas 5. zasadnutia Európskeho jadrového fóra v Bratislave Jan Fischer, predseda vlády Českej republiky.

V stredoeurópskych krajinách, ktoré sú podobné Českej republike, existuje podľa Fischera dichotómia: „Verejnosť veľmi pozitívne vníma využitie jadra, na druhej strane je veľmi chladná k budovaniu úložísk jadrového odpadu.“

Český premiér tiež poukázal na problém s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov, ktorí majú poznatky pre obsluhovanie jadrových inštalácií, a priority pre budúci jadrový výskum, v ktorom bude štát zohrávať aktívnu a silnú úlohu.

Okrem českého premiéra na zasadnutí Európskeho jadrového fóra vystúpili i slovenský premiér Robert Fico a eurokomisár pre energetiku Gunther Oettinger. Krátke zhrnutie ich prejavov nájdete na tejto linke.

Článok bol pripravený v spolupráci s portálom energia.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA