Dáni už nie sú energeticky sebestační

Štatistiky dánskej energetickej agentúry za minulý rok ukázali, že v EÚ už nie je žiadna krajina energeticky sebestačná. Dánsko sa po prvýkrát od roku 1996 stalo čistým dovozcom energie.

Dánsko minulý rok dovážalo viac energie než vyvážalo, čo sa stalo prvýkrát od roku 1996. Ešte v roku 2004 Dánsko produkovalo o 56 %  energie viac než samo spotrebovalo. Miera energetickej nezávislosti dosiaľ jedinej sebestačnej členskej krajiny Únie strmo klesala od roku 2005, najmä kvôli redukcii vyťažiteľných zásob uhľovodíkov v Severnom mori.

Podľa údajov Dánskej energetickej agentúry dosiahla miera sebestačnosti minulý rok úroveň 93 %, zatiaľ čo v roku 2012 to bolo 102 %.

Celková produkcia primárnej energie klesla v roku 2013 o 11,3 % na úroveň 711 petajoulov. Produkcia ropy sa znížila o 13 % a zemného plynu až o 17,7 %. Ropa si však udržala  52 percentný podiel na dánskej produkcii energie. Nasledoval ju plyn s podielom 25 %.

Dáni zaznamenali medziročný nárast spotreby energie o 0,4 %. Hlavným dôvodom bola vyššia spotreba uhlia, ktorá stúpla až o 26,3 % s čím súvisí aj nárast zaznamenaných emisií CO2 zo spotreby energie.

Predbežné štatistiky potvrdili stúpajúci trend pri využívaní obnoviteľných zdrojov, najmä z vetra a slnka. Dánsko je lídrom v inštalácii veterných turbín. Celkovo 5 176 turbín s inštalovanou kapacitou 4 660 MW pokrylo minulý rok takmer 30 % domácich dodávok elektriny. Mapu veterných parkov v krajine nájdete tu.

Produkcia energie z OZE medziročne stúpla o 2,7 % a podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej domácej spotrebe dosiahol 24,5 %.

Eurostat počíta percentuálny podiel OZE vzhľadom na koncovú spotrebu energie. Tento prepočet agentúra zverejní na jeseň. Ako poznamenala, v posledných rokoch bol podiel OZE podľa metódy kalkulácie EÚ o 1 až 2 percentá vyšší než národné štatistiky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA