Domácnosti môžu opäť žiadať o podporu na malé OZE

Príspevok na inštaláciu malých zelených elektrární a teplární z eurofondov musia využiť do 4 mesiacov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) dnes spustila druhé kolo projektu Zelená domácnostiam, v rámci ktorého si môžu majitelia domov a bytov na strechu nainštalovať malý obnoviteľný zdroj energie podporený Európskou úniou.

Prostriedky na národný projekt pochádzajú z Operačného programu Kvalita životného prostredia financovaného z eurofondov a štátneho rozpočtu.

Prvé kolo programu z decembra minulého roka zožalo obrovský úspech. Poukážky na inštaláciu fotovoltaických systémov, solárnych kolektorov či kotlov na biomasu „sa minuli“ už za 4 dni. SIEA vydala viac ako 1450 poukážok v celkovej hodnote 3,25 milióna eur.

Napriek prvotnému záujmu však SIEA do konca minulého týždňa preplatila len 43 poukážok v celkovej hodnote 88-tisíc eur. „Čakáme na ďalšie žiadosti. Radi by sme čo najskôr preplatili čo najviac z ostatných 970 už vydaných aktívnych poukážok, pretože od preplatenej sumy nepriamo závisí aj výška alokácie v 2. kole,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Skrátené termíny

Zatiaľ čo v prvom kole si mohli domácnosti poukážky uplatniť do pol roka od ich vydania, v druhom kole to budú musieť stihnúť do 4 mesiacov. SIEA to zdôvodňuje „blížiacou sa vhodnejšou sezónou pre inštalácie“. Skrátenie termínu navyše umožní nevyužité prostriedky využiť na inštaláciu zariadení v rámci 3. kola, ktoré agentúra vyhlási v druhom štvrťroku 2016.

Ak si po podaní žiadosti o poukážku domácnosti svoj zámer rozmyslia, o novú dotáciu na rovnané zariadenia si budú môcť zažiadať až po 30 dňoch od vydania prvej poukážky. V prípade, že niektorá domácnosť nestihla poukážku z prvého kola využiť, môže o ňu opäť požiadať v kole druhom.

Žiadosť o poukážku môžu domácnosti nájsť na webovej stránke projektu, kde sa nachádzajú aj informácie o tom, aké typy malých teplárničiek alebo elektrárničiek sú dotáciou podporené. „Na to, aby domácnosť elektronický formulár vyplnila správne, potrebuje poznať presný typ zariadenia a mať k dispozícii list vlastníctva k budove, teda k rodinnému, respektíve bytovému domu, v ktorom bude zariadenie využívať,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.

Dôveruj ale preveruj

Domácnosti môžu v rámci projektu využiť služby 570 oprávnených zhotoviteľov. Z nich sa 370 venuje fotovoltike, vyše 300 solárnym kolektorom, viac ako 140 tepelným čerpadlám a takmer 100 kotlom na biomasu.

SIEA upozorňuje, aby si majitelia domov a bytov dali pozor na nepravdivé alebo skresľujúce informácie v reklamách niektorých zhotoviteľov. Vystríhať sa majú najmä tých, ktorí sľubujú, že všetko za klientov „vybavia“.

Neodporúča sa ani zasielanie citlivých informácií o pozemkoch či osobných údajoch pod zámienkou vypracovania nezávislej individuálnej ponuky. „Takýto postup vyslovene neodporúčame, tieto údaje netreba zasielať neuvážene a už vôbec nie bez zmluvy s konkrétnym registrovaným zhotoviteľom,“ uviedol Jambor.

Agentúra čoraz častejšie dostáva upozornenia, že niektorí zhotovitelia prezentujú zavádzajúce informácie o ich zariadeniach a úspore energie a nákladov, ktoré však nie je možné v skutočnosti dosiahnuť. SIEA preto odporúča nechať si vypracovať viacero ponúk a tvrdenia súvisiace s podmienkami projektu overiť priamo v konzultačnom centre Zelenej domácnostiam alebo v poradenských centrách Žiť Energiou.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA