EK: Ďalšie ciele pre OZE a znižovanie emisií prídu ruka v ruke

Únia musí podľa asistentky eurokomisára pre energetiku pokročiť v plánoch stanovenia cieľov pre obnoviteľnú energiu do roku 2030, ale len ako súčasť širšieho klimatického balíčka.

Jasmin Battista, ktorá je osobnou asistentkou komisára Günthera Oettingera, v utorok (16.10.) na konferencii v Bruseli uviedla, že hoci sa ešte neprijali žiadne závery o tom, či by ciele do roku 2030 pre podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe mali byť záväzné, „komisár je tomu pomerne otvorený“.

„Nechcel ale s týmto názorom zatiaľ vyjsť von, pretože to nemôžeme a o rok alebo dva k tomu ešte zavedieme klimatický cieľ,“ dodala. „Tieto dve veci musia prísť spolu.“

Ciele 20-20-20 do konca tejto dekády, ktoré sa týkajú zníženie emisií CO2, zvýšenia podielu OZE a zvýšenia energetickej účinnosti, sa podarilo vyjednať v roku 2009 v rámci klimaticko-energetického balíka.

Zástupcovia oddelenia pre klímu v Európskej komisii sú ale pesimistickí pokiaľ ide o súčasné šance presvedčiť členské štáty, aby sa na podobných cieľoch dohodli v čase hospodárskej recesie. Podporu takémuto kroku zatiaľ prejavili len DánskoHolandsko.

Generálny riaditeľ EK pre klimatické opatrenia Jos Delbeke nedávno priznal, že podobný komplexný súbor cieľov do roku 2030 nebude EÚ schopná pripraviť skôr ako v roku 2015 alebo 2016. (EurActiv, 12.10.2012)

Napriek tomuto dlhému časovému rozvrhu je pravdepodobné, že ešte súčasný Európsky parlament dostane na stôl návrh Komisie, ktorým sa začne diskusia o cieľoch pre OZE do roku 2030. Samotný komisár Oettinger k jeho vypracovaniu niekoľkokrát vyzval aj v minulosti.

V decembri 2011, pri predstavení energetickej cestovnej mapy do roku 2050, Oettinger žiadal „zaujímavú diskusiu o záväzných cieľoch pre obnoviteľné zdroje do roku 2030, ktorá by sa mala začať teraz a do dvoch rokov viesť k rozhodnutiu.“ (EurActiv, 19.12.2011)

Podľa Jasmin Battisty nedostatok pokroku v klimatických rokovaniach na globálnej úrovni nemusí nutne znamenať zábranu pre vyhlásenie nových cieľov v Únii. Keďže ciele pre roku 2020 sa podľa nej preukázali ako úspešné, „ničnerobenie nie je skutočnou možnosťou, pretože by sme sa jednoducho vrátili vo veciach, ktoré sme už dosiahli“.

V novembri by téma budúcich cieľov pre obnoviteľnú energiu mala figurovať aj v debate Európskej rady.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA