Emisie narástli rýchlejšie ako v najhoršom scenári

Globálne emisie oxidu uhličitého rastú dokonca ešte rýchlejšie, než predpovedá najpesimistickejší scenár Medzivládneho panela pre klimatické zmeny. Konštatuje to štúdia vedca Michaela Raupacha.

Krátka správa

Podľa výsledkov výskumu Americkej národnej akadémie vied, v roku 2004 spôsobili viac ako 73% z nárastu globálnych emisií CO2 rozvojové krajiny, v súčasnosti teda vypúšťajú 41% celosvetových emisií.

Michael Raupach, ktorý pôsobí na inštitúte Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, pri objasňovaní príčin rýchleho rastu emisií po roku 2000 konštatuje, že ho skôr spôsobilo zníženie globálnej efektívnosti, než rast populácie. Výskum dokázal, že v rokoch 2000-2004 neznížila žiadna časť sveta množstvo emisií pri výrobe energie – napriek všeobecnej podpore „zelenším“ zdrojom energie.

Podľa odhadov Oddelenia pre energetické informácie (Energy Information Administration – EIA) na americkom ministerstve energetiky by mala globálna spotreba energie v rokoch 2004 až 2030 narásť o 57%, najväčší podiel na raste budú mať ázijské krajiny, ktoré nie sú členmi OECD.

V nasledujúcich dekádach by sa mala zmeniť aj štruktúra dopytu po energii. Podľa EIA po roku 2015 zabrzdia rastúce ceny ropy rast dopytu po tekutých palivách a znížia ich podiel na celkovej využívanej energii. Narásť by mala úloha zemného plynu, uhlia a obnoviteľných zdrojov. Celosvetovo by mala narásť i jadrová energetika.

V reálnom vyjadrení však spotreba tekutých palív narastie a v roku 2030 dosiahne 118  miliónov barelov denne. EIA tiež odhaduje, že najrýchlejšie rastúcim globálnym zdrojom energie je uhlie, jeho spotreba rastie každoročne o 2,2%.

Raupachov tím verí, že dohoda o boji proti klimatickým zmenám, ktorá bude následníkom Kjótskeho protokolu, by sa mala k problému postviť iným spôsobom. Napriek nárastu skleníkových plynov si však myslia, že Kjóto bolo úspešné – úspechom je už fakt, že vznikol medzinárodný režim boja proti klimatickým zmenám, funkčný systém obchodovania s emisiami a trh s nevyužitými limitmi CO2 v rozvojových krajinách.

Dnes bol súčasne na čelo dočasného výboru EP pre boj proti klimatickým zmenám zvolený člen Socialistickej skupiny Guido Sacconi (SES). Nasledujúce dva roky považuje v tejto oblasti za kľúčové: “Roky 2007 a 2008 nám povedia, či dokážeme zachrániť planétu… Riziko je teraz jednoznačne vysoké nie len pre prírodu, ale aj pre životné podmienky ľudí.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA