Emisie v stavebníctve možno “dramaticky” znížiť

Technológie umožňujúce „dramatické“ zníženie emisií už existujú, no nedostatok informácií a „zabehané spôsoby“ znamenajú, že pokrok postupuje „slimačím tempom“, tvrdí správa WBCSD.

Šetrenie energiou v budovách môže priniesť väčšie zníženie emisií CO2, než celý sektor dopravy. Na základe predpovedí do roku 2050 to tvrdí globálna podnikateľská asociácia World Business Council for Sustainable Development, v správe mapujúcej pokrok v projekte „Energetická efektívnosť budov“.

Rýchle tempo konštrukcie nových budov v rozvojových krajinách je príležitosťou na zavedenie štandardov, vďaka ktorým sa zníži príspevok sektora ku globálnym emisiám. Rozvinuté krajiny by sa zas mali snažiť znižovať spotrebu energie v už existujúcich budovách.

Cieľom by malo byť, aby do roku 2050 boli všetky nové budovy „energeticky neutrálne“ (v čistom vyjadrení by bola ich spotreba energie z vonkajších zdrojov nulová) a „emisne neutrálne“ (nulové emisie CO2 v čistom vyjadrení). Podľa WBCSD je hlavnou prekážkou, že stavbári – experti i investori – nesprávne hodnotia náklady a výhody takýchto snáh.

Bariéru by mohlo pomôcť prekonať prijatie holistického prístupu k navrhovaniu budov. Mali by byť integrovaní rôzni aktéri zapojení do procesu konštrukcie (od výrobcov stavebných hmôt, ich dodávateľov, po architektov, stavbárov…). Ak sa zabezpečí, aby títo aktéri pripisovali energii vyššiu hodnotu, vzniknú stimuly pre zvyšovanie efektívnosti, pretože budovy sú dnes viac finančným, než funkcionálnym produktom, tvrdí správa.

WBCSD tvrdí, že pre podporu energetickej efektívnosti sú nevyhnutné zmeny v individuálnom správaní – ako stavbárov, tak spotrebiteľov. V rozvinutých krajinách je energia považovaná za samozrejmosť, čo vedie k „bezmyšlienkovitému mrhaniu“. V rozvojových krajinách je zas jej spotreba považovaná za symbol statusu. Výzvou je preto trvalé zvyšovanie informovanosti s cieľom postupnej zmeny spotrebiteľských návykov.

Projekt Energetická efektívnosť budov bol spustený v roku 2006, finálnu správu zverejní začiatkom budúceho roku. Vyzve k „radikálnym opatreniam“ a zhodnotí možnosti a výzvy z pohľadu vlád i biznisu.

Európska komisia nedávno navrhla rozšírenie Smernice o energetických vlastnostiach budov z roku 2002 tak, aby sa kritériá energetickej efektívnosti vzťahovali aj na renovované budovy s rozlohou menšou ako 1000 m2. Takto by do roku 2020 mohlo byť ušetrených 5-6% energie. Komisia tiež prisľúbila, že v roku 2009 spustí iniciatívu na zvýšenie „informovanosti o príležitostiach šetrenia energiou v celom reťazci, od úradov, cez stavebnícky priemysel, po občanov“.

Podľa správy, ktorú pred časom zverejnila konzultačná spoločnosť McKinsey, by investovaním do energeticky efektívnejších budov mohli mimoriadne ušetriť rozvojové krajiny. Dnešné investície by sa premietli na nižšiu spotrebu v najbližších niekoľkých desaťročiach.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA