Emisie z biomasy sú stále veľkou neznámou

Drevný základ klimaticko-energetickej stratégie EÚ stavia na predpoklade o uhlíkovej neutralite biomasy. Hlas kritikov je čoraz silnejší. Dotácie pre biomasu chce znížiť napríklad Poľsko, ktoré ju vo veľkom využíva vo svojich uhoľných elektrárňach.

EÚ sa stále viac spolieha na biomasu, pričom dosiaľ vo svojich politikách nezohľadňovala či pri výrobe tepla a elektriny ide o spaľovanie olivových kôstok, vyschnutých kríkov alebo čerstvého dreva.

Pre účely pravidiel schémy obchodovania s emisiami EÚ ETS sa biomasa považuje za uhlíkovo neutrálne palivo. Vychádzajú totiž z predpokladu, že emisie vzniknuté zo spaľovania sa vykompenzujú zasadením nového stromu.

Environmentalisti ale upozorňujú, že skutočnosť je oveľa komplikovanejšia a kreatívne výpočty emisií by mohli poškodiť lesy v Európe i ďalších krajinách, odkiaľ sa materiál dováža, a klimatické snahy by sa mohli vymknúť spod kontroly.

„Domnievate sa, že celý svet začal redukovať emisie pri svojej vlastnej spotrebe a zlepšovať manažment pôdy, ale to je úplná fantázia,“ uviedol pre Reuters Pieter de Pous z Európskeho výboru pre životné prostredie (EEB).

Dopyt po biomase, predovšetkým vo forme drevných peliet (vyrábané z hoblín a pilín), ktoré sa ľahko prepravujú, sa od stanovenia klimaticko-energetických cieľov EÚ v roku 2007 rapídne zvýšil. Pri preprave paliva z biomasy sa však zabúda na vznik emisií z tejto fázy cyklu a tiež samotné spaľovanie znamená vypustenie emisií do ovzdušia.

„Musíme si zapamätať, že dym, ktorý vychádza priamo z komína pri spaľovaní biomasy, znečisťuje rovnako ako emisie z uhlia,“ argumentuje Robbie Blake, kampanier pre oblasť biopalív v organizácii Priatelia Zeme.

Podpora pre OZE

Z národných akčných plánov pre obnoviteľnú energiu vyplýva, že do roku 2020 bude biomasa tvoriť v priemere až 50 % podielu OZE. Producenti tohto paliva môžu využívať rôzne dotácie, napríklad pre kotle, garancie výkupných cien či prémie.

Aj v slovenskom NAP má biomasa prioritné postavenie, vzhľadom na dostupnosť a nízke vstupné náklady v porovnaní s inými zdrojmi. Spoluspaľovanie biomasy (drevnej štiepky) sa využíva ako cesta znižovania emisií v oboch slovenských uhoľných elektrárňach – Vojany a Nováky.

Poľské ministerstvo hospodárstva zase koncom júla predložilo návrh zákona, podľa ktorého by sa mala podpora pre výrobu energie z biomasy znížiť. Poľsko, ktoré je často kritizované za odpor voči vyšším klimatickým ambíciám, vyrába z uhlia asi 90 % elektriny a do roku 2020 sa zaviazalo zvýšiť podiel OZE na konečnej spotrebe na min. 15 %.

Spoluspaľovanie biomasy sa tak javilo ako prirodzené riešenie pre zachovanie prevádzok tepelných elektrární. Jej spotreba v elektrárňach sa od roku 2006 vyšplhala z 1,7 miliónov ton na 5,1 miliónov ton v roku 2011.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva  Miroslaw Kasprzak ale na tlačovej konferencii koncom júla uviedol: „Dovoz  biomasy nás ročne stojí 1 miliardu zlotých … Nemôžeme takto fungovať.“

Nábytok alebo palivo?

Európska asociácia pre biomasu (AEBIOM) obhajuje prínosy a veľký potenciál tohto obnoviteľného zdroja . „Odvetvia lesníctva (41 %) a odpadu (38 %)  môžu prispieť obrovským podielom … Zvyšných 21 % môže pochádzať z poľnohospodárstva a sú rozptýlené v mnohých rôznych malých kategóriách.“ Vo svojej výročnej správe za rok 2011 tiež dodali, že v roku 2010 lesy a zalesnená pôda pokrývali takmer 178 miliónov hektárov plochy EÚ-27 (asi 40 % plochy), pričom za posledných 20 rokov sa táto plocha zvýšila asi o 5 %.

Zdroj: AEBIOM

Podľa niektorých výrobcov dreva ale drevné pelety narúšajú fungovanie trhu s touto surovinou. Európska federácia pre panely (EPF), ktorá zastupuje záujmy výrobcov drevených dosiek, poukazuje na stúpajúce ceny ceny surového materiálu, zatiaľ čo drevo pre biomasu získava dotácie v rámci podpory OZE.

Trvajú preto na započítaní celoživotného uhlíkového cyklu dreva s odôvodnením, že drevo použité v stavebníctve či nábytkárstve slúži ako úložisko uhlíka pred tým ako sa napokon zrecykluje v podobe paliva. Odhadujú dokonca, že zvýšením používania dreva ako materiálu namiesto paliva v Európe o 4 %, by sa navyše dočasne ušetrilo 150 miliónov ton CO2 ročne.

V marci 2012 predložila Európska komisia návrh o zlepšení spoločných pravidiel započítavania emisií z lesného hospodárstva a poľnohospodárstva. Do medziinštitucionálnej debaty by sa mal dostať v poslednom štvrťroku 2012.

Ani v tomto návrhu sa však neuvádza zmena predpokladu ETS o uhlíkovej neutrálnosti biomasy. Akékoľvek snahy by pravdepodobne vyvolali nesúhlas krajín s veľkou plochou lesa, ako Švédsko a Fínsko. Naopak, Poľsko by mohlo výnimočne stáť na strane environmentalistov. Komisia uviedla, že „sa zaoberá možnosťou kritérií udržateľnosti,“ avšak nemá zatiaľ žiaden časový rozvrh.

(EurActiv/Reuters)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA