Enel rozvíja obnoviteľné zdroje v USA

Talianska energetická firma Enel kúpila americkú spoločnosť, ktorá rozvíja geotermálne zdroje.

Krátka správa

Geotermálna energia je považovaná za jeden z alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie, jej potenciál je však silne závislý na konkrétnych podmienkach v krajine. V oblastiach s bohatou geotermálnou činnosťou – napríklad na Islande – však dokážu takéto zariadenia poskytovať veľkú časť tepla pre domácnosti, či elektrickej energie.

Talianska energetická firma Enel kúpila 20. marca americkú spoločnosť AMP Resources, LLC. Akvizícia zahŕňa aj jeden prevádzkovaný a štyri rozvíjané geotermálne zdroje v pokročilom štádiu realizácie.

Keď budú projekty v Nevade, Kalifornii a Utahu uvedené do prevádzky, mali by energiou z obnoviteľných zdrojov uspokojiť ročnú spotrebu približne 100 000 priemerných amerických rodín. K celkovej výrobnej kapacite skupiny v Severnej Amerike by tak do štyroch rokov malo pribudnúť 150 MW a v budúcnosti prístup k ďalším projektom.

Generálny riaditeľ Enelu Fulvio Conti označil akvizíciu za potvrdenie záväzku spoločnosti k technológiám ohľaduplným k prírode. „Do roku 2011 Enel plánuje investovať vyše 4 miliardy eur v boji proti klimatickým zmenám.“ Firma rozvíja obnoviteľné zdroje v Taliansku, Spojených štátoch, Kanade, Guatemale, El Salvadore, Chile, Brazílii, Paname, Španielsku a na Slovensku.

Rozvoj alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie je aj súčasťou snáh EÚ o boj proti klimatickým zmenám.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA