Energetická agentúra – sídlo stále neznáme

Sídlo európskej energetickej agentúry nie je stále známe. Bukurešť blokuje rozhodnutie Rady.

Ministri energetiky sa vo švédskom Åre nedokázali dohodnúť nasídle agentúry EÚ pre spoluprácu regulačných úradov, ACER. Uchádza sa oň Slovensko, Slovinsko a Rumunsko.

Rozhodovanie stroskotalo na procedurálnej otázke. Rumunsko totiž odmietlo schváliť mechanizmus, na základe ktorého by sa kandidátska krajina s najnižším počtom hlasov vzdala. Hneď v prvom kole by totiž vyradil Bukurešť.

Neschválenie sídla ACER komplikuje finalizáciu tretieho balíka pre liberalizáciu energetiky. Rozhodnutie sa teraz musí znova predrokvoať, a to do decembrového zasadnutia Rady pre energetiku v Bruseli.

ACER má vydávať nezáväzné usmernenia a na európskej úrovni dopĺňať fungovanie národných regulačných úradov. Ide najmä o kompaktibilitu národných regulačných rámcov, dohľad nad spoluprácou prevádzkovateľov prenosových sústav, monitorovanie nových infraštruktúrnych projektov, či poradenstvo pre Európsku komisiu a jej zložky.

Okrem agentúrnych činností bude mať presne špecifikovanú možnosť rozhodovať v konkrétne definovaných prípadoch, akými  sú podmienky pre prístup k cezhraničnej infraštruktúre.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA