Energia: chudobné krajiny by mali šetriť

Až 600 miliárd dolárov môžu do roku 2020 ušetriť firmy a spotrebitelia v rozvojových krajinách, ak budú investovať do energeticky efektívnych áut, spotrebičov a výrobných metód, tvrdí výskum McKinsey Global Institute.

Rozvojové krajiny môžu v nasledujúcich 12 rokoch znížiť rast spotreby energie o viac ako polovicu. Stačí, ak budú investovať do energeticky efektívnejších áut a spotrebičov, stavebnej izolácie, osvetlenia s nižšou spotrebou elektriny a efektívnejších výrobných technológií. Tvrdí to správa zverejnená 29. októbra.

Spotreba by sa tak znížila o 22% v porovnaní so zvyčajnou úrovňou, čo je „približný ekvivalent celej súčasnej spotreby Číny“.

Do roku 2020 budú rozvojové krajiny zodpovedné za väčšiu časť nárastu globálneho dopytu po energii. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry vzrastie ich podiel z 51% na 60%. Investície do šetrenia by však znížili potrebu dovážať pohonné hmoty, a znížili by investície potrebné na budovanie infraštruktúry pre výrobu energie.

Deväťdesiat miliárd dolárov investovaných do energetickej efektívnosti do roku 2020 by tak mohlo firmám a spotrebiteľom ušetriť 600 miliárd dolárov. Bez zvýšenia produktivity však budú musieť minúť na rozšírenie energetickej výrobnej kapacity dva krát toľko, ak chcú udržať krok s dopytom.

Podľa správy majú rozvojové krajiny výhodu v porovnaní s rozvinutými. Väčšinu svojich kapacít totiž budú vytvárať až v budúcich rokoch, vďaka čomu sa môžu priamo zamerať na znižovanie spotreby energie a emisií CO2, bez potreby prebudovávania existujúcich systémov.

Tento potenciál však možno naplno využiť len v prípade, ak politici odstránia bariéry, ako sú rôzne formy energetických subvencií a kompenzácií.

Spotrebu energie chce znižovať aj EÚ – akčný plán sľubuje 20% do roku 2020. Hlavnými nástrojmi majú byť aj sprísnené štandardy pre domáce spotrebiče, verejné osvetlenie a energetickú efektívnosť budov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA