EÚ a OPEC: ropa ostane „dominantným zdrojom“ energie

Zástupcovia EÚ a Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa stretli 30. mája v Bruseli na „okrúhlom stole“ aby diskutovali o tom, ako môže energetická politika oboch strán ovplyvniť bezpečnosť dodávok a dopytu po rope.

Krátka správa

Okrúhly stôl sa sústreďoval na štyri otázky:

  • energetická, dopravná a klimatická politika EÚ
  • produkčná kapacita OPEC
  • stabilita ropného trhu
  • „energetický výhľad“ do roku 2030

EÚ, ktorá potrebuje zabezpečiť dovoz energetických surovín z čo najväčšieho množstva zdrojov, sa snažila získať od OPEC ubezpečenie o dostatočných kapacitách budúcej produkcie. Z OPEC pochádza v súčasnosti 40% ropy dovážanej do EÚ.

OPEC prezentoval plány na rozšírene kapacít, vyslovil však tiež obavy zo záväzku EÚ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebovanej energii na 20% do roku 2020. Hovoril pri tom o riziku „nepotrebnej nevyužitej kapacity, prameniacom, okrem iného, z neistoty ohľadom budúcej úrovne dopytu“. OPEC tiež vyslovil obavy z udržateľnosti biopalív, okrem iného s ohľadom na využívanie pôdy a ich „konkurencii“ potravinám.

Napriek týmto výhradám obe strany privítali „väčšiu diverzitu“ energetického mixu EÚ a OPEC. Zhodli sa však tiež na tom, že „podľa všetkých hodnoverných scenárov bude svet naďalej závisieť na rope ako dominantnom zdroji energie, pre podporu ekonomického rasti a sociálny pokrok.“ Okrem toho, „podľa väčšiny hodnoverných medzinárodných inštitúcií“ je údajne „dostatok konvenčných a nekonvenčných zdrojov ropy na pokrytie dopytu“.

EÚ, znepokojená rastúcou globálnou súťažou o prístup k zdrojom ropy, otvorila „energetický dialóg“ s OPEC v decembri 2004. Prvé bilaterálne stretnutie sa uskutočnilo 9. júna 2005. Dialóg sa dotýka otázok ako sú ceny ropy, vyššia transparentnosť údajov o zásobách, či potrebné investície najmä pre rafinérie v spotrebiteľských krajinách. V roku 2005 delegácia OPEC prisľúbila EÚ dostatočné dodávky ropy a ceny medzi 35 a 55 dolármi za barel.

Dialóg bude pokračovať 21. júna formou ministerského stretnutia vo Viedni.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA