EÚ posilňuje vzťahy s čiernomorským regiónom

Komisia predstavila 11. apríla plán posilnenia vzťahov s krajinami regiónu Čierneho mora, bohatými na ropu a zemný plyn a upokojenia konfliktov v regióne.

Krátka správa

„Myslíme si, že je dôležité položiť mimoriadny dôraz na tento región“, povedala komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldner na margo európsko-čiernomorských vzťahov. Dodala, že s pristúpením Bulharska a Rumunska má EÚ bezprostredný záujem na prosperite, stabilite a bezpečnosti regiónu.

Nová iniciatíva spolupráce sa zameria na oblasti ako verejná správa, doprava, životné prostredie a predovšetkým energetiku. Región Čierneho mora, cez ktorý prechádza jedna z hlavných transportných ciest ropy a zemného plynu z Ruska a strednej Ázie do Európy, má „strategickú dôležitosť pre bezpečnosť dodávok v EÚ“, tvrdí Komisia.

Cieľom posilnenia spolupráce je zvýšiť vplyv EÚ v oblasti, ktorá zahŕňa Gruzínsko a Ukrajinu. Dôvodom sú aj rastúce obavy z úlohy a vplyvu Moskvy na vývoj v týchto bývalých sovietskych republikách, a jej spoľahlivosti ako hlavného energetického partnera. (mapu euroáziských ropovodov nájdete na tejto linke, plynovodov na tejto linke; Zdroj: www.encharter.org)

Minulý týždeň sa Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, RumunskoEurópska komisia dohodli na začatí budovania nového ropovodu, ktorý by od roku 2012 privádzal ropu z Čierneho mora do strednej Európy. (Mapu produktovodov a plánovaných projektov na Balkáne nájdete na tejto linke; Zdroj: www.doublestandards.org)

Komisárka Ferrero-Waldner tiež povedala, že plánuje formalizovať kontakty so skupinou Hospodárskej spolupráce regiónu Čierneho mora (Black Sea Economic Cooperation – BSEC), regionálnym hospodárskym paktom vytvoreným v roku 1992. Medzi jeho členmi sú aj traja členovia EÝ – Bulharsko, Rumunsko a Grécko – a okrem nich Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko, Čierna hora, Srbsko, Ukrajina, RuskoTurecko.

Regionálna stratégia má dopĺňať prebiehajúce iniciatívy, vrátane predvstupových rokovaní s Tureckom, snáh o užšie „strategické partnerstvo“ s Ruskom a existujúcich bilaterálnych obchodných rokovaní a dohôd o pomoci v rámci Európskej susedskej politiky (ESP).

Komisárka tiež vyslovila nádej, že iniciatíva „Synergia Čierneho mora“ môže „prispieť k vytvoreniu lepšej klímy pre riešenie „zmrazených konfliktov“ v regióne“. Ide napríklad o konflikt v moldavskom Podnestersku, v Abcházsku a Južnom Osetsku v Gruzínsku, či konflikt o Náhorný Karabach v Azerbajdžane.

Socialistická skupina v EP podporila čiernomorskú politiku EÚ. Na pôde EP zorganizuje 10. mája expertné stretnutie, ktoré má podporiť aktívnu angažovanosť EÚ v regióne.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA