EÚ sa nevie dohodnúť na biopalivách

Ministri životného prostredia EÚ sa pravdepodobne ani teraz nedohodnú na kritériách, aké biopalivá možno považovať za „udržateľné“.

„V názoroch na niektoré otázky ostávajú dôležité rozdiely“, píše sa v dokumente, ktorý pred zasadnutím Rady pripravilo Slovinské predsedníctvo.

Kritériá „udržateľnosti“ majú zabezpečiť, aby splnenie cieľa, ktorý si EÚ v tejto oblasti stanovila (10% podiel biopalív v palivách do roku 2020), nespôsobilo negatívne environmentálne dopady, ako je masívne odlesňovanie, zvyšovanie cien potravín, či nedostatok vody.

Podľa návrhu Predsedníctva by sa do 10% cieľa „započítali“ len tie biopalivá, ktoré počas celého životného cyklu povedú k minimálne 35% zníženiu emisií CO2 v porovnaní s fosílnymi palivami. Od roku 2015 by sa hranica zvýšila na 50%.

Napriek vytvoreniu špeciálnej pracovnej skupiny a mesiacom intenzívnych rokovaní sa však členské krajiny nedokázali dohodnúť na načasovaní, ani limitoch. Niektoré žiadajú zníženie emisií až o 60%, iné zas omnoho nižšie. Podľa diplomatických zdrojov sa líšia aj názory na to, kto a ako má zabezpečiť rešpektovanie kritérií.

Diskutuje sa aj o tom, do akej miery má a môže Európa uplatňovať kritériá sociálnej a environmentálnej udržateľnosti voči tretím krajinám. Británia, Holandsko a niektorí iní členovia sa obávajú, že by to mohli partneri Únie považovať za nelegálne obchodné bariéry a zažalovať ju vo WTO.

Na potravinovom summite OSN v Ríme zazneli medzičasom ostrá slová na adresu podpory produkcie biopalív v Európe.

Generálny riaditeľ FAO Jacques Diouf povedal, že je „nepochopiteľné“, ako mohli byť v roku 2006 použité subvencie vo výške 7-8 miliárd eur „aby vzali sto miliónov ton obilnín určených na spotrebu človekom, väčšinou na uspokojenie smädu po palivách v automobiloch“.

Mimovládne organizácie obviňujú biopalivá z toho, že zapríčinili asi 30% zo súčasného nárastu cien potravín. Podľa nich „konzervatívny odhad Komisie, že dosiahnutie 10% cieľa EÚ povedie k 3-6% nárastu cien obilnín, môže viesť v roku 2020 k ďalším 100 miliónom hladných ľudí“.

Brazília, najväčší svetový výrobca bioetanolu, však biopalivá bráni. „Snahy vytvoriť súvislosť medzi biopalivami a nárastom cien potravín vyvolávajú obavy. Uráža ma, keď vidím prsty namierené na čistú energiu z biopalív, prsty špinavé od ropy a uhlia“, povedal prezident Luiz Inacio Lula da Silva.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA