EÚ získala strategický dovoz plynu z Alžírska

Komisii sa podarilo ukončiť teritoriálne obmedzenia a dohody o delení ziskov, ktoré zabraňovali európskym spoločnostiam, aby predávali alžírsky zemný plyn ďalej na európsky trh. Komisia tiež podporila projekt plynovodu, ktorý má priniesť nigérijský plyn cez Alžírsko do Európy.

Krátka správa

Komisárka Neelie Kroes privítala ukončenie rokovaní s alžírskymi predstaviteľmi (11. júl 2007) ako „veľký prelom v našich vzťahoch s jedným z najdôležitejších dodávateľov zemného plynu pre Európu“. Krok podľa nej „eliminuje dôležitú prekážku pre vytvorenie jednotného celoeurópskeho trhu s plynom“.

Doteraz sa dovozy plynu z Alžírska riadili dohodami o delení zisku a terotoriálnom obmedzení predaja s talianskymi, portugalskými a španielskymi energetickými firmami, ktoré zabraňovali tomu, aby bol plyn predávaný do iných krajín EÚ, mimo regiónu Stredozemného mora.  Komisia, ktorá sa snaží o vytvorenie jednotného európskeho trhu s energiami, však podobné praktiky spochybnila a dosiahla ukončenie obmedzujúcich dohôd.

Talianska energetická firma ENI sa napríklad v minulosti dohodla s alžírskym, štátom kontrolovaným energetickým gigantom Sonatrach, že plyn bude predávaný len v rámci talianskych hraníc.

Nie je to prvý krát, čo Komisia intervenovala v podobných prípadoch: ENI a rakúska firma OMV museli vymazať podobné reštriktívne klauzuly v kontrakte s ruským dodávateľom Gazprom (pozri vyhlásenie Európskej komisie k ENI (2003)OMV (2005)).

Sonatrach a nigérijská Národná ropná spoločnosť začali medzičasom plánovať Transsaharský plynovod TSGP), ktorý má dopravovať až 30 miliárd kubických metrov nigérijského zemného plynu cez viac ako 4300 kilometrov púšte na trhy EÚ. Spustený má byť v roku 2015.

Mapa: Zemný plyn – dokázané vyťažiteľné rezervy v Afrike (1999)

Na konferencii v Bruseli, 9. júla 2007, ktorej cieľom bolo prilákať na projekt partnerov a investorov, TSGP podporil aj európsky komisár pre energetiku Andris Piebalgs ako „sľubný zdroj a cesta dodávok pre EÚ“.

TSGP je plánovaný už istý čas, nikdy však nezískal dostatočnú pozornosť ako životaschopný projekt. To sa však môže ľahko zmeniť, pretože EÚ chce rozšíriť počet krajín, z ktorých dováža zemný plyn. Dopyt po ňom by mal v najbližších dekádach rásť minimálne o 1,7% ročne.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA