Európa chce energiu z Afriky

Partnerstvo medzi EÚ a Afrikou má pomôcť elektrifikovať africké krajiny a súčasne rozvinúť využitie obnoviteľných zdrojov, vďaka ktorým by EÚ mohla zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť. Dnes rokujú komisári v Nigérii o plynovode ktorý by cez Saharu privádzal nigérijský plyn na európske trhy.

Európa sa začala intenzívnejšie zaujímať o dovoz energie z Afriky v novembri 2006, keď sa jej s Ruskom nepodarilo dohodnúť na novej Dohode o partnerstve a spolupráci (PCA), ktorá by formalizovala vzájomné energetické vzťahy. Rokovania o PCA sa dostali najnovšie do mŕtveho bodu v dôsledku gruzínsko-ruského konfliktu.

EÚ dováža v súčasnosti z Afriky asi 15% spotrebovanej ropy a zemného plynu. Ak by sa investovalo viac do infraštruktúry, napríklad plynovodov a ropovodov cez dno Stredozemného mora, toto číslo by mohlo výrazne narásť. AlžírskoLíbya majú veľké zásoby zemného plynu, Alžírsko je už dnes jeho najväčším dovozcom do EÚ, po Rusku a Nórsku. V regióne Guinejského zálivu, najmú v Nigérii, sa zas nachádzajú veľké zásoby ropy.

Energetické potreby EÚ môžu pomôcť riešiť aj veľké solárne elektrárne na Sahara. EÚ zvažuje projekt stavby supervedenia ktoré by elektrinu z nich privádzalo na európsky trh. Myšlienka dostala podporu Francúzska i Británie, konkrétny spôsob financovania projektu nie je známy.

Mapa: Zdroje plynu v Afrike

Ambiciózne energetické partnerstvo

Európsko-africké partnerstvo v oblasti energetiky bolo otvorené c pondelok komisárom pre rozvoj a humanitárnu pomoc Louisom Michelom, komisárom pre energetiku Andrisom Piebalgsom, a africkými predstaviteľmi v sídle Africkej únie v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba.

Súčasťou partnerstva je spoločné vyhlásenie o „Akčnom pláne energetického partnerstva Afrika-EÚ“, podpísanom komisárom Africkej únie pre infraštruktúru a energetiku Dr. Elham Mahmoud Ahmedom.

Vyhlásenie podčiarkuje „urgentnú potrebu podporiť elektrifikáciu Afriky“ a „dohodu na čo najskoršom spustení procesu rozpracovania Hlavného plánu elektrickej energie pre Afriku.“ Plán a spoločné vyhlásenie budú oficiálne schválené na stretnutí medzi EÚ a AÚ v Bruseli, 1. októbra 2008.

Iniciatíva je súčasťou širšieho energetického dialógu medzi EÚ a Afrikou. Ten bude zahŕňať pravidelné dvojstranné stretnutia: na ministerskej úrovni každé dva roky a stretnutia na expertnej úrovni „minimálne raz za rok, aby sa koordinovali rôzne aktivity predpokladané v Akčnom pláne“. Popri ministerských stretnutiach bude organizované fórum, ktorého súčasťou majú byť zástupcovia občianskej spoločnosti, výskumných inštitúcií a súkromného sektora z oboch strán.

Podľa hovorcu komisára Piebalgsa bude európskych rozpočet financovať nasledujúce aktivity partnerstva:

  • 220 miliónov eur na 77 projektov z Európskeho rozvojového fondu (EDF): 49 týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie, jeden o energetickej efektívnosti, 11 o verejnej správe a riadení, 15 o rozšírení transmisnej siete
  • 10 miliónov eur na podporu štyroch afrických regionálnych združení pre spoluprácu v oblasti elektrickej energie
  • 149 miliónov eur z EDF a 250 miliónov eur od Európskej investičnej banky na podporu infraštruktúrnych projektov. Budú poskytnuté vo forme subvencovanej úrokovej miery, priamych grantov, zvýhodneného poistenia, technickej asistencie a štúdií uskutočniteľnosti.

Európska komisia tiež vyhlásila, že v budúcnosti plánuje sprístupniť ďalšie prostriedky. Tie majú zahŕňať:

  • 88 miliónov z 10. EDF pre krajiny, ktoré identifikovali energetiku ako jeden zo sektorov pre bilaterálnu rozvojovú pomoc
  • 200 miliónov eur z Energetického nástroja ACP-EC II, ktorý sa ešte pripravuje (budú pokrývať aktivity súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi, energetickou efektívnosťou a prepravou, ako aj distribúciou energie a riadením)
  • do 300 miliónov eur z Infraštruktúrneho partnerstva Afrika-EÚ a jeho fondu, ktoré pokryjú investície do transportu energie v Afrike a IKT sietí

„Africký Nabucco“

Dnes sa dvaja európski komisári stretávajú s nigérijským prezidentom Yar´Adua. Nigéria „má obrovské množstvo zásob plynu a ropy“ a „môže byť dôležitým partnerom v snahe EÚ o diverzifikáciu“, povedal hovorca Piebalgsa. V krajine sa nachádzajú veľké investície európskych energetických spoločností – Shell, Total, ENI – a „pravdepodobne budú investovať ešte viac“.

„Projekt Transsaharského plynovodu sa môže stať kľúčovou strategickou infraštruktúrou a prilákať investície firiem z EÚ“, tvrdil hovorca. „Zdá sa, že Nigéria a Alžírsko projekt silno podporujú.“

Minulý rok sa pozornosť na projekt, do ktorého by bola zapojená aj alžírska spoločnosť Sonatrach a nigérijská National Petroleum Corporation,  pokúsila upriamiť konferencia v Bruseli. Dokončený plynovod by bol schopný transportovať 30 miliárd kubických metrov nigérijského plynu cez 4 300 kilometrov púšte až na európske trhy. Podľa plánu by maz začať fungovať v roku 2015.

Ďalšie kroky

  • 1. október 2008: oficiálny podpis partnerstva v Bruseli

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA