Francúzsko a Belgicko prepájajú elektrické siete

Národní operátori elektrických rozvodných sietí dvoch susedných krajín vytvárajú koordinačné centrum, ktoré má pomôcť prepojiť trhy a zabrániť výpadkom siete.

Rozhodnutie o prepájaní sietí vydali národní operátori v Belgicku a Francúzsku – Elia a RTE – v piatok minulý týždeň.

Centrum začne fungovať vo februári 2009.  jeho úlohou bude „pripravovať predpovede stavu siete a podporovať priebežný monitoring tokov elektrickej energie v sieťach regiónu stredo-západnej Európy pre prípravu prepojenia trhov“, píše sa v spoločnom vyhlásení. Centrum bude mať sídlo v Bruseli, odkiaľ bude zásobovať obchodníkov s elektrinou dôležitými informáciami.

Podľa RTE a Elia už o spoluprácu prejavil záujem aj nemecký operátor, Vattenfall Europe Transmissions.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs iniciatívu privítal. „Túto dohodu považuje za konkrétny, dôležitý príklad úzkej spolupráce medzi národnými operátormi sietí“, píše sa v jeho vyhlásení. „Ako viete, jeden z kľúčových bodov tretieho balíka pre vnútorný trh s energiou sa týka spolupráce medzi národnými operátormi. Som presvedčený, že dnešný krok prispeje k väčšej energetickej bezpečnosti v regióne a EÚ ako takej. Verím, že túto dohodu o spolupráci budú nasledovať aj inde v Európe.“

Vytvorenie centra je pokračovaním iniciatívy z júna 2006 na spustenie siedmych regionálnych trhov s elektrinou v EÚ, čo má byť prvý krok k vytvoreniu integrovaného, jednotného európskeho trhu. Jeden z týchto regiónov tvorí Belgicko, Francúzsko, Nemecko, LuxemburskoHolandsko, pričom Belgicko má úlohu hlavného regulátora. Asi o tok na to bolo ohlásené postupné prepájanie francúzskeho, belgického a holandského trhu s elektrinou.

Potrebu väčšej spolupráce a prepojenia sietí ukázal november 2006, keď výpadok siete v Nemecku nechal bez elektriny na dne hodiny asi desať miliónov ľudí. úplnému výpadku siete  v Európe sa podarilo zabrániť iba tesne, keď veľkú nerovnováhu vykompenzoval európsky solidárny mechanizmus.

Podľa RTE a Elia umožní centrum hladké riadenie cezhraničných tokov energie, ktoré v poslednom čase rastú čoraz rýchlejšie. Malo by tiež pomôcť lepšej regionálnej integrácii výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Centrum poskytne národným kontrolným centrám každodenné predpovede bezpečnosti siete. V druhej fáze, od júla 2009, bude fungovať 24 hodín denne a poskytovať nepretržitý monitoring a analýzu bezpečnosti siete.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA